scorecardresearch.com Seçim Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili ve Tüm Uluslararası İlişkiler & Dış Politika Kitapları Radikal Kitap'ta!
Seçim Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili

Seçim Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili

Yazar : Ed.Ersin Erkan

Sayfa Sayısı : 207

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bu ça­lış­ma yak­la­şık 200 yıl­dan be­ri de­vam eden ve son 30 yıl­da kro­nik­leş­miş bir et­nik ça­tış­ma­ya dö­nüş­müş Kürt So­ru­nu’nu an­la­ma ve so­ru­nu çö­züm te­şeb­büs­le­ri­ne kat­kı sun­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­da çok bo­yut­lu, çok-kat­man­lı ve çok-ne­den­li top­lum­sal-si­ya­sal bir so­run olan Kürt So­ru­nu’nun sa­de­ce par­la­men­ter tem­sil bo­yu­tu üze­rin­de odak­la­nıl­mış­tır. Et­nik te­mel­li so­run ve ça­tış­ma­la­rın ön­len­me­si ve son­lan­dı­rıl­ma­sın­da, et­nik top­lu­luk­la­rın özel­lik­le par­la­men­ter dü­zey­de si­ya­sal tem­si­li (ve si­ya­sal ta­nın­ma) bü­yük önem arz et­mek­te­dir. Se­çim sis­tem­le­ri ise et­nik top­lu­luk­la­rın si­ya­sal tem­si­lin­de­ki anah­tar un­sur­lar­dan bi­ri­dir. Se­çim sis­te­mi­nin ve do­la­yı­sıy­la si­ya­sal sis­te­min kap­sa­yı­cı­lı­ğı, et­nik top­lu­luk­la­rın ken­di si­ya­sal par­ti­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ne öl­çü­de par­la­men­to­da tem­sil ola­na­ğı bu­la­bil­di­ği son yıl­lar­da si­ya­set bi­lim­ci­le­rin ve si­ya­sal ak­tör­le­rin da­ha çok il­gi­si­ni çek­mek­te­dir. Bu ça­lış­ma­da et­nik te­mel­li ger­gin­lik/ça­tış­ma­lar­la ün­lü Gü­ney­do­ğu Av­ru­pa Ül­ke­le­ri­nin de­ne­yim­le­ri ve uy­gu­la­ma­la­rı­nın kar­şı­laş­tır­ma­lı bir ana­li­zi yer al­mak­ta­dır. Kat­kı­da bu­lu­nan de­ğer­li ya­zar ar­ka­daş­la­rı­ma çok te­şek­kür ede­rim. Top­lum­sal ba­rı­şın ve bü­tün­lü­ğün ko­run­ma­sı­na mü­te­va­zı bir kat­kı­da bu­lun­ma­sı di­le­ğiy­le…

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

 • 'Yenilgicilik Ve Enternasyonalizm'

  Yazar : Vladimir İ. Lenin

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  1850’lerde Avrupa kıtasında tarihsel sürecin içeriğini belirleyen emperyalizm değil, burjuva ulusal kurtuluş hareketleriydi....
  Devamı...
 • 'Orta Sınıfın İsyanı'

  Yazar : Borıs KAGARLITSKI

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  Rus gazeteci-yazar Boris Kagarlitski, yakın geçmişte yer alan neoliberalizmin saldırısını ve bu saldırıya karşı gelişen ''iktisadî...
  Devamı...
 • 'Üçüncü Yol'

  Yazar : ANTHONY GIDDENS

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  ''Artık ilerici değerleri yeni şekillerde uygulamaya yönelik küresel bir girişim var. Üçüncü Yol konusundaki tartışmalar,...
  Devamı...
 • 'Örtülü Ödenek'

  Yazar : Rasih Nuri İleri

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  DEMOKRASİNİN KURULMASI... Bu Örtülü Ödenek ve suistimal konularının Demokratik yoldan çözümü rejimin bekası için şarttır....
  Devamı...
 • 'Türkiye Ve Avrupa'

  Yazar : Arnold J. Toynbee

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  Türkiye Avrupa ilişkileri üzerine Batı''da pek çok eser yazılmıştır. Ama bu eserlerden çok azı gerçeği anlatabilmiştir. Bu...
  Devamı...
 • 'Avrupa Güvenliği'

  Yazar : Haydar Çakmak

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  Avrupa''da, 16. yüzyılda yaklaşık beş yüz siyasi birim varken 20. yüzyıla girildiğinde 25 devlet vardı. Bugün bu hemen hemen...
  Devamı...
 • 'Türkiye-uç Beyi / İstanbul'daki İsveç Konağından Bakışlar'

  Yazar : Kaj Falkman

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  Sabah perdeleri açarken, güneş Boğaz''ın Anadolu yakasındaki tepelerin ardından doğar. Anadolu, güneşin doğduğu ülke anlamına...
  Devamı...
 • 'Demirtaş Ceyhun'

  Yazar : Yüksel Pazarkaya

  Tür : Uluslararası İlişkiler & Dış Politika


  Demirtaş Ceyhun, çağdaş edebiyatımızın en özgün, aynı zamanda en fazla tartışma yaratan yazarlarından. Çağdaşlığın (modernin)...
  Devamı...

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963