scorecardresearch.com Kent Yoksulluğu ve Gecekondu ve Tüm Toplum Hayatı / Toplumsal Konular Kitapları Radikal Kitap'ta!
Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Yazar : Nail Yılmaz

Sayfa Sayısı : 154

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bu ça­lış­ma ge­nel ola­rak ge­ce­kon­du böl­ge­le­rin­de­ki sos­yal ya­pı­yı ir­de­le­mek­le be­ra­ber da­ha zi­ya­de yok­sul­luk üze­rin­de yo­ğun­laş­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­da ge­ce­kon­du böl­ge­le­rin­de gö­rü­len kent­sel yok­sul­luk, ne­den­le­ri ve so­nuç­la­rı açı­sın­dan in­ce­le­ne­rek de­ğer­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır.Kent Yok­sul­lu­ğu ve Ge­ce­kon­du is­mi­ni ta­şı­yan bu ça­lış­ma; göz­lem, de­rin­le­me­si­ne gö­rüş­me ve an­ket tek­nik­le­ri­ni kul­lan­mak su­re­tiy­le ula­şı­lan ve­ri­ler ile li­te­ra­tür­den el­de edi­len bil­gi­le­rin har­man­lan­ma­sı ne­ti­ce­sin­de mey­da­na gel­miş­tir. An­cak ça­lış­ma sa­ha araş­tır­ma­sı ola­rak plan­lan­dı­ğı için, sa­ha­dan el­de edi­len bil­gi­ler da­ha yo­ğun bir şe­kil­de kul­la­nıl­mış­tır. Araştırmanın ko­nu ile il­gi­le­nen araş­tır­ma­cı­la­ra ve ko­nu hak­kın­da ya­pı­la­cak ye­ni ça­lış­ma­la­ra kat­kı sağ­la­ma­sı ümit edil­mek­te­dir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

 • 'Çevre Sorunları - Dünya Genelinde Türkiye Özelinde'

  Yazar : Emrullah Güney

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Coğrafyadan siyasal bilimlere, biyolojiden hukuka birçok bilim dalının ilgilendiği multidisipliner bir inceleme konusu olan...
  Devamı...
 • 'Çevre Mi? Ekoloji Mi?'

  Yazar : Tahir Çalgüner

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Ekolojik düşünce; doğayı “müzeci”, “salt koruma” yaklaşımlarına teslim etmek değildir. Toplumsal kalkınma...
  Devamı...
 • 'Çevre Sorunları'

  Yazar : Kemal Görmez

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Bir bilgenin “Tabiatın insanoğlundan intikamı” diye tanımladığı ekolojik sorunlar ve bugün insanoğlunun karşılaştığı...
  Devamı...
 • 'İrrasyonel'

  Yazar : Stuart Sutherland

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  “İnanılmaz sürükleyici ve fevkalade iyi yazılmış” Richard Dawkins “Ürkütücü, yer yer komik ama kesinlikle büyüleyici” Oliver...
  Devamı...
 • 'Dünya Nasıl Değişir?'

  Yazar : DAVID BORNSTEIN

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  "Harika denecek ölçüde umut verici ve aydınlatıcı... Sosyal Girişimcilerin öyküleri, daha iyi bir dünya kurmaya çalışan insanlara...
  Devamı...
 • 'Nazi Almanyasında Toplumdan Dışlananlar'

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Hitler 1993''te iktidara gelince, onun ve diğer Nazilerin kafalarında tamamen saf bir ırktan müteşekkil bir topluma dair gayet...
  Devamı...
 • 'Otomobilin Hikayesi'

  Yazar : Ahmet Azcanlı

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Otomobil denilen teknolojik yaratının, bizlere sunduğu bireysel keyiflere karşılık, kitlesel külfetleri de azımsanamayacak...
  Devamı...
 • 'Testi Kırılmadan'

  Yazar : Zafer Ercan

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Madde bağımlılığı gençler için büyük bir tehlike. Anne babalar bu tehlikeye karşı neler yapmalı? Gençler konu hakkında nasıl...
  Devamı...

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963