scorecardresearch.com Kent Yoksulluğu ve Gecekondu ve Tüm Toplum Hayatı / Toplumsal Konular Kitapları Radikal Kitap'ta!
Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Yazar : Nail Yılmaz, Yücel Bulut

Sayfa Sayısı : 154

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

 Bu ça­lış­ma ge­nel ola­rak ge­ce­kon­du böl­ge­le­rin­de­ki sos­yal ya­pı­yı ir­de­le­mek­le be­ra­ber da­ha zi­ya­de yok­sul­luk üze­rin­de yo­ğun­laş­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­da ge­ce­kon­du böl­ge­le­rin­de gö­rü­len kent­sel yok­sul­luk, ne­den­le­ri ve so­nuç­la­rı açı­sın­dan in­ce­le­ne­rek de­ğer­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Kent Yok­sul­lu­ğu ve Ge­ce­kon­du is­mi­ni ta­şı­yan bu ça­lış­ma; göz­lem, de­rin­le­me­si­ne gö­rüş­me ve an­ket tek­nik­le­ri­ni kul­lan­mak su­re­tiy­le ula­şı­lan ve­ri­ler ile li­te­ra­tür­den el­de edi­len bil­gi­le­rin har­man­lan­ma­sı ne­ti­ce­sin­de mey­da­na gel­miş­tir. An­cak ça­lış­ma sa­ha araş­tır­ma­sı ola­rak plan­lan­dı­ğı için, sa­ha­dan el­de edi­len bil­gi­ler da­ha yo­ğun bir şe­kil­de kul­la­nıl­mış­tır. Araştırmanın ko­nu ile il­gi­le­nen araş­tır­ma­cı­la­ra ve ko­nu hak­kın­da ya­pı­la­cak ye­ni ça­lış­ma­la­ra kat­kı sağ­la­ma­sı ümit edil­mek­te­dir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

 • 'İnsanlar Ve Mucizeler: Parapsikoloji'

  Yazar : Werner Keller

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Bu kitapta hem insanlığın tarihi kadar eski, hem de devrim olarak nitelendirilebilecek yepyeni bir konu ele alınıyor: Telepati,...
  Devamı...
 • 'Bilgi Küpü'

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  • mimari • felsefe • II. dünya savaşı • kara delikler • doğa bilimleri • jet motorları roma imparatorluğu • aydınlanma çağı...
  Devamı...
 • 'Bütün Din Ve Kültürlerde Kıyamet'

  Yazar : Dr. Arif Arslan

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  ...Ve, son yüz yılda dünyada yaşanan bütün gelişmeler gösteriyor ki kıyamet saati artık evren için çok uzak değil... Bütün...
  Devamı...
 • 'Dünyada Su Ve Küresel Isınma Sorunu'

  Yazar : Prof. Dr. Mehmet Tomanbay

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Düğün dünyamızdaki birbiriyle bağlantılı iki önemli sorun, su kıtlığı ve iklim değişikliğidir."Su Kıtlığı" sorunu, önceleri...
  Devamı...
 • 'Yitik Köyler'

  Yazar : Zülküf Kışanak

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Geçtiğimiz yirmi yıllık fiili savaş döneminde dört bine yakın köy boşaltıldı. Bu köylerden bazılarının tarihi binlerce yıl...
  Devamı...
 • 'Kadınların Sınıfı'

  Yazar : AKSU BORA

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  “Bizim dükkân 24 saat açık!” Ev kadınlığı, tatili, hastalık izni, emekliliği, mesai saati olmayan bir iştir. Ev dışında çalışanlar...
  Devamı...
 • 'Modernizm, Evrensellik Ve Birey'

  Yazar : Seyla Benhabib

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  Modernilik projesinin dünya çapında girdiği krizin hem organik birer parçası hem de bu krize verilen birer yanıt olarak ortaya...
  Devamı...
 • 'Kapitalizm Bizden Ne İstiyor?'

  Yazar : Yücel Yüksel Mert

  Tür : Toplum Hayatı / Toplumsal Konular


  İnsanlar, gözlerinin algı sınırlarını aşan şeyleri görüp inceleme konusu yapabilmek için, mikroskop gibi aletler geliştirmişler...
  Devamı...

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963