scorecardresearch.com Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik ve Tüm Toplum Felsefesi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Radikale Devam Edin
KİTAP EKLE
Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik


"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx''ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital''i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi?

Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo''cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir şeyler katabildiler mi?

Yoksa, Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital''in temel kavram ve yaklaşımlarını öne çıkararak; çağdaş kapitalizmin görüngülerini, emeğin, değerin ve paranın bugünkü hallerini açıklamak mümkün mü?

Filho''nun kitabı, bu tür sorulara yanıt arıyor. Marksizme ekonomi politik alanında gelen tüm kayda değer eleştirileri karşılıyor. Çağdaş kapitalizmi anlamaya dönük yeni ufuklar açıyor. Yazar, Kapital''in temel kavramlarını çağdaş kapitalizme yansıtırken, "Marx''ın Değeri"ni de ortaya koyuyor.

Günümüz kapitalizmini anlamak, Marksizmin açıklama gücünü yeniden kavramak için...

Kitap Hakkında

Sayfa Sayısı : 232

Yayın Evi : YORDAM KİTAP

Tür : Toplum Felsefesi

Diğer Kitaplar

Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık

Yazar: Michel Foucault

Tür: Toplum Felsefesi

Hümanizm

Yazar: Tony Davies

Tür: Toplum Felsefesi

Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı Gılgamış

Yazar: Dr. İsmail Gezgin

Tür: Toplum Felsefesi

Güneş Ülkesi

Yazar: Campanella

Tür: Toplum Felsefesi

Toplumsal İşbölümü

Yazar: Emile Durkheim

Tür: Toplum Felsefesi

Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir

Yazar: Emma Goldman

Tür: Toplum Felsefesi

Emile Ya Da Eğitim Üzerine

Yazar: Jean-Jacques Rousseau

Tür: Toplum Felsefesi

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.