scorecardresearch.com Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik ve Tüm Toplum Felsefesi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Radikale Devam Edin
KİTAP EKLE
Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik


"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx''ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital''i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi?

Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo''cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir şeyler katabildiler mi?

Yoksa, Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital''in temel kavram ve yaklaşımlarını öne çıkararak; çağdaş kapitalizmin görüngülerini, emeğin, değerin ve paranın bugünkü hallerini açıklamak mümkün mü?

Filho''nun kitabı, bu tür sorulara yanıt arıyor. Marksizme ekonomi politik alanında gelen tüm kayda değer eleştirileri karşılıyor. Çağdaş kapitalizmi anlamaya dönük yeni ufuklar açıyor. Yazar, Kapital''in temel kavramlarını çağdaş kapitalizme yansıtırken, "Marx''ın Değeri"ni de ortaya koyuyor.

Günümüz kapitalizmini anlamak, Marksizmin açıklama gücünü yeniden kavramak için...

Kitap Hakkında

Sayfa Sayısı : 232

Yayın Evi : YORDAM KİTAP

Tür : Toplum Felsefesi

Diğer Kitaplar

Kutsal Aile Ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi

Yazar: Friedrich Engels, Karl Marx

Tür: Toplum Felsefesi

Ailenin, Özel Mülkiyetin Ve Devletin Kökeni

Yazar: Friedrich Engels

Tür: Toplum Felsefesi

Filmlerle Sosyoloji

Yazar: Bülent Diken, Carsten Bagge Laustsen

Tür: Toplum Felsefesi

Sözün Mülkiyeti Hukukun Ekonomi Politiği

Yazar: Ali Murat Özdemir

Tür: Toplum Felsefesi

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup

Yazar: John Locke

Tür: Toplum Felsefesi

İnsan Ve Değerleri

Yazar: İoanna Kuçuradi

Tür: Toplum Felsefesi

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

Yazar: İoanna Kuçuradi

Tür: Toplum Felsefesi

İnsan Hakları Kavramları Ve Sorunları

Yazar: İoanna Kuçuradi

Tür: Toplum Felsefesi

Jean - Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak

Yazar: Zeynep Direk, Gaye Çankaya

Tür: Toplum Felsefesi

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.