scorecardresearch.com Smmm Staja Başlama Görüntülü Dvd Seti (98 Dvd) ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Smmm Staja Başlama Görüntülü Dvd Seti (98 Dvd)

Smmm Staja Başlama Görüntülü Dvd Seti (98 Dvd)

Yayınevi : .

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


SMMM Maliyet Muhasebesi Görüntülü DVD Seti

Adım Adım SMMM Maliyet Muhasebesi Matematik Konu Anlatımı
HD Kalitesinde Ses ve Görüntü
Konu Başlıklarına Göre Soru Çözümleri
Tüm SMMM Maliyet Muhasebesi Konularının Anlatımı.
Çıkabilecek Sorular ve Açıklamaları
Konuları Tekrar Tekrar İzleme ve Uygulama İmkanı bulabileceğiniz ve Kendinizi Dershane Ortamında Hissedebileceğiniz Rahat Çalışma İmkanı Sunmaktadır.

SMMM Staja Başlamaya hazırlanacak olanlara yönelik hazırlanmı muhteşem setle SMMM Maliyet Muhasebesi Dersini Çok Rahat Anlayacaksınız...
SMMM Maliyet Muhasebesi Sınavına uygun Olarak Hazırlanmış Dev Set


SMMM Maliyet Muhasebesi DVD Seti İçerik:
Kavramlar Konusu
Yöntem ve Tek Düzen Hesap Plan
İlk Madde ve Malzeme Konus
İşçilik Maliyetleri Konusu
Genel Üretim Giderleri
Konusu SMMM Satılan Maüllern Tablosu Konusu
Başabaş Noktası Konusu
Sipariş Maliyet Yöntemi Konusu
Standart Maliyet Konusu
Safha Maliyet Sistemi Konusu
Birleşik Maliyet Konusu
SMMM Maliyet Muhasebesi Soru Çözümleri
SMMM Staja Başlama Meslek Hukuku DVD Seti
Meslek Hukuku Görüntülü DVD Seti 5 DVD

İçerik:
3568 Sayılı Kanun
SMMM Mesleğinin Konusu
SMMM Giriş Genel Şartları
SMMM Giriş Özel Şartları
YMMM Mesleğine Giriş Şartları
SMMM İle YMM Arasındaki Farklar
Meslek Odası Organları ( Kurulları)
Birliğin Organları
Odanın Gelirleri
Birliğin Geliri
Oda Genel Kurlunun Görevleri
Odanın Yönetim Kurulunun Görevleri
Staj Yönetmeliği
SMMM Staja Başlama Sınav Konuları
SMMM Yeterlilik Sınavı Konuları
Staja İlişkin Esaslar
Stajın Hedefi
Meslek İle ilgili Sırlar
Meslek Mensubunun Uyması Gereken Kurallar
Sözleşmeler
Diğer SMMM Meslek Hukuku Konuların Tamamı
Örnek Sorular
Çıkacak Sorular ve AçıklamalarıSMMM Staja Başlama Vergi Hukuku DVD Seti
Vergi Hukuku Görüntülü DVD Seti 8 DVD

VUK Giriş
Vergi Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkileri
Kavramlar
Vergi Hukukunun Kaynakları
Vergi Hukuku Nelerden Oluşur
Vergi Hukukunda Yorumlar
Vergi Yükümlüsü ve Sorumlusu
Kimler Vergi Mükellefi Olur
Vergi süresi Nasıl İşler
Takdir Komisyonu
Vergi Denetimi Süreçleri
Vergi Süreleri
Yasal Süreyi Uzatan Nedenler
Vergi Borcunun Sona ermesi
Vergi Cezasının Sona ermesi
Gecikme Zammı ve Faizi Kavramları
Tahakkuk Zaman Aşımı
Tahsil Zaman Aşımı
Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
Vergi Hukukundaki Mahkemeler
Vergi Suçları
Diğer Konular ve Anlatımları
Çıkmış soru Çözümleri


SMMM Staja Başlama İktisat Teorisi Görüntülü DVD Seti 7 DVD

SMMM İktisat Teorisi Dersi İçerik:

İktisat Teorisine Giriş
İktisat Biliminin Özellikleri
İktisat Biliminin İlgilendiği Konular
Tüme Varım Tümden Gelim Kavramları
İktisadın Bölümleri
İktisadın Ekonomik Birimleri
İhtiyaç Kavramı
İhtiyacın Özellikleri
Mal-Hizmet-Fayda
Sistemler Konusu
İktisadi sistemler
Arz ve Talep Konusu
Piyasanın Denge Koşulu
Piyasa Türleri
Üretim Faktörleri
Faktör Gelirleri
Makro İktisat
Mikro İktisat
Değer Paradoksu Kavramı
Diğer Konular
Çıkmış ve Çıkabilecek Soru Çözümleri


Mali Analiz Görüntülü DVD Seti 7 DVD

SMMM Mali Analiz Dersi İçerik:

Mali Analiz Giriş
Analiz Neden Yapılır
Finansal Tablo türleri
Aktif Bilanço
Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
Bilanço Dipnotları
Gelir Tablosu Dipnotları
Mali Tablolar
Fon Kaynağı Yaratmak
Fon Kullanımı
Mali Analiz Çeşitleri
Finansal Tablolarda Kullanılan Analiz Teknikleri
Bilanço
Rasyo Analiz Tekniği

Muhasebe Denetimi Görüntülü DVD Seti 7 DVD


SMMM Muhasebe Denetimi Dersi İçerik:Muhasebe Denetimine Giriş
Denetim Nedir?
Denetçi
Denetçi Türleri
Denetçi Sıralaması
Genel Kabul Görüş Denetim Standartları
Denetçinin Görevleri
Denetim raporlarında Bulunması Gerekenler
Denetim Riskleri
Denetim Zamanı
İç Kontrol sistemi
İç Kontrol sisteminin Değerlendirme Aşamaları
Denetim Yöntemleri
Çalışma Kağıtları
Kaç Türlü Dosya Vardır
Denetimler
Kasa Denetimi
Banka Denetimi
Alacak Denetimi

Borçlar Hukuku Görüntülü DVD Seti 5 DVD


SMMM Borçlar Hukuku Dersi İçerik:

Borçlar Hukuku Giriş
Borçlar Hukuku ve Yürürlüğe Girişi
Borcun Unsurları
Borcun Kaynakları
Sözleşme Şekilleri
Butlan ( Hükümsüzlük) Kavramı
Temsil Kavramı
Temsil Ne Zaman Sonlanır
Temerrüt
İrade İle Beyan Arasındaki Uyuşmazlıklar
Borcun İfası
Borcu Sona Erdiren Nedenler
Takas Konusu
Sözleşme Türleri
Kefalet Türleri
Diğer Konular
Çıkmış soru Çözümleri
Çıkabilecek Soru Çözümle

Kamu Maliyesi Görüntülü DVD Seti 4 DVD


SMMM Kamu Maliyesi Dersi İçerik:Kamu Maliyesine Giriş
Bütçe
Bütçenin Özellikleri
Bütçe Çeşitleri
Köy Bütçelerinin Gelirleri
Karma Bütçe
Bütçe Komisyonu
Bütçenin İlkeleri
Vergiler Kamu Gelirleri
Vergiyi Doğuran Olaylar
Kamu Gelirleri
Vergi Yükümlüsü - Sorumlusu - Muafiyet - İstisna Kavramları
Verginin Toplanma Aşamaları
Verginin Toplanma Teknikleri
Morotoryum - Röfinansman Kavramları
Kamu Maliyesi İle İlgili Görüşler
Konversiyon - Konsalidasyon ve Tahkim Kavramları
Lorenz Eğrisi - Philps Eğrisi - Lafer Eğrisi
Mali Tevzin Tanımı
Diğer Konular
Örnek Açıklamalar


SMMM 5510 SGK Görüntülü DVD Seti 6 DVD

SMMM SGK Dersi İçerik:SGK Giriş
5510 Sayılı Kanun
1475 Sayılı Kanun
506 Sayılı Kanun
4857 Sayılı Kanun
1479 Sayılı Kanun
657 Sayılı Kanun
İş Hukuku Nedir?
İş Hukukunun Kaynakları
İş Sözleşmesi Çeşitleri
İş Hukukunda Sözleşme Çeşitleri
İşçi ve İşverenin Borçları
Ücret Çeşitleri
İşverenin Yükümlülükleri
İş Kazalarında İşverenin Yükümlülükleri
İş Hukukuna Göre Tatil Süreleri
İş Yerinin Kapanması
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık türleri
Sigartalılığın Başlangıcı ve Bitişi
Asgari Ücret
Asgari Ücret Komisyonu
İşçi Ücretinden Kesintiler
İstihdam Paketi
İş akdinin Sonlanması
İş Akdinin Sonunda Verilen Belgeler
İşsizlik Sigortası
İşsizlik Sigortasına Başvuru Koşulları
Kıdem Tazminatı
Toplu İşten Çıkarma
Çalışma Süreleri ve Çeşitleri
Çalışma Süresinden Sayılan Haller
Sigorta Kolları
Kısa Vadeli - Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar
Sigorta Kollarının İşçi işveren ve Devlete Maliyet Oranları
Yeni Değişikliklerle İlgili Soru Çözümleri
Çıkabilecek Soru Çözümleri

Finansal Muhasebe Görüntülü DVD Seti 15 DVD


SMMM Finansal Muhasebe Dersi İçerik:

Dönen Varlıklar
Sınava Yönelik Hesaplar
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
110 Hisse Senetleri
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
131 Ortaklardan Alacaklar
133 Bağlı Ortaklıklar
150 İlk Madde ve Malzeme
153 Ticari Mallar
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
190 Devreden KDV
191 İndirilecek KDV

Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar
252 Binalar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
264 Özel Maliyetler
281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar
300 Banka Kredileri Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı (-)
331 Ortaklara Borçlar
368 Ödenmesi Gereken Peşin Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar
400 Banka Kredileri Hesabı

Özkaynaklar
500 Öz Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)

Aktifi düzenleyici Pasif Hesaplar
Pasifi Düzenleyici Pasif Hesaplar
Kar Yedekleri Hesabı
Sermaye Yedekleri Hesabı
Maddi Duran Varlıklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bürüt İşletme Sermayesi
Net İşletme Sermayesi
Sürekli Sermaye Kavramları
VUK 232 Maddesinin Açıklaması
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi
Diğer Konu Anlatımları
Çıkmış ve Çıkabilecek Muhtemel Soru Çözümleri


SMMM Staja Başlama Rehberlik DVD Seti 4 DVD


 Rehberlik ve Soru Çözümleri İçerik:
   3568 Sayılı Meslek Yasasının Konusu
   Mesleğe Giriş Genel ve Özel Şartları
   Sınav İçeriği Müfredatı
   Geçme Notu
   Stajyerlik
   Staja Başlama
   Staj Yapılacak Yerler
   Stajda Uyulması Gereken Kurallar
   Staj Esnasındaki Mücbir Sebepler
   Stajın Sonlanması
   Ders Ders Soru Çözüm Teknikleri
   Matematik Alanında Çıkan Banka Bileşik Faiz Hesaplamaları
   2009 Yılı Mart ve Haziran Dönemi Görüntülü Soru Çözümleri ve Açıklamaları

SMMM Staja Başlama Genel Kültür Genel Yetenek Seti 8 DVD

Genel Kültür Genel Yetenek DVD Seti İçerik:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf Anlatım Bozuklukları
Yazım ve Noktalama
Sayı Sistemleri
Problemler
Oran-Orantı
Köklü ve Üslü Sayılar
Ulusal Kurtuluş Savaşı
Atatürk İlke ve İnkılapları Soru Çözümler

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963