scorecardresearch.com Microsoft Office 2007 Eğitim Seti ve Tüm Microsoft Office Kitapları Radikal Kitap'ta!
Microsoft Office 2007 Eğitim Seti

Microsoft Office 2007 Eğitim Seti

Yayınevi : .

Tür : Microsoft Office

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Office 2007 Eğitim Seti CD
Word 2007 Eğitim Seti CD
Excel 2007 Eğitim Seti CD
Power Point 2007 Eğitim Seti CD
Access 2007 Eğitim Seti CD
Outlook 2007 Eğitim Seti CD

WORD 2007


Eğitim Seti İçeriği

Açık Dosyaları Dikey - Yatay Konumlandırma

Bir Metni Kalın Olarak Yazmak

Bir Metnin Altını Çizmek - Çizgi Rengini Ayarlamak

Bir Metnin Rengini Değiştirmek
Bir Metnin Satır Aralığını Belirleme
Bir Resmin Konumunu Değiştirme
Birden Fazla Dosyayı Birlikte Açmak
Büyük - Küçük Harf Değiştirme
Çalışma Ekranını Bölme
Dosya Arama Seçeneği
Dosya Kapatma
Dosya Kaydetme
Dosya Yazdırma
Dosyadan Resim Ekleme
Dosyaları Açmadan Özelliklerini - İçeriğini Görmek
Dosyaları Otomatik Şekilde Kaydetme
Dosyayı Şifreli Şekilde Kaydetme
Geri Alınan İşlemi Tekrar Yapma
Varsayılan Yazıcıyı Ayarlama
Yapılan Bir İşlemi Geri Alma
Yazı Tipi Boyutu
Yazı Tipi Stili
Yazı Tipini Değiştirme
Zarfı Yazıcıya Göndermeden Önce
Çizim Oluşturmak ve Çizimi Biçimlendirmek
Çizim Tuvalini Etkinleştirmek
Çizimlerin Silinmesi
Dipnot Ekleme
Eksen Başlığı Ekleme
Etiket Oluşturma
İade Adresi Ayarlama
Kaynak Bulma
Kaynak ve Alıntı Ekleme
Kaynakça Oluşturma
Makro Kaydedicisi Kullanma
Veri Etiketleri Ekleme
WordArt Ekleme ve Biçimlendirme
Yeni Stil Oluşturma
Yerleşik Başlık Stillerini Kullanma
Zarf Oluşturma - Yazdırma - Kaydetme


Biçim Boyacısı
Gizli Yer İşaretlerini Açma
Karakter Arası Boşluk Belirleme
Küçük Resim Ekleme
Paragraf Arası Boşluk Ayarlama
Paragrafın Ortasında Oluşan Sayfa Sonlarını Önlemek
Paragraflar Arasında Oluşan Sayfa Sonlarını Önlemek
Paragraftan Önce Sayfa Sonu Belirleme
Satır ve Sayfa Sonu Ayarları
Sayfa Numarası Ekleme
Sayfa Sonu Ekleme (Manuel Olarak)
Tarih ve Saat Ekleme
Tek Kalan Satırları Önleme
Tek Tek Metin Girişlerini İşaretleme
Varolan Yer İşaretini Açma
Varolan Yer İşaretini Silme
Varsayılan Sekme Durakları Arasındaki Aralığı Değiştirme
Verilen Bir Şifreyi Kaldırma
Yer İşareti Ayracını Görüntüleme
Yer İşareti Ekleme
Grafik Başlığı Ekleme
Grafik Düzeni ve Stil Seçme
Grafik Klavuz Çizgileri
Grafik Şablonu Uygulama
Grafiği Şablon Şeklinde Kaydetme
Grafik Şablonunu Kaldırma - Silme
Açıklama Ekleme - Silme
Açıklamada Kullanılan Adı Değiştirmek
Açıklamadaki Değişiklikleri Düzenleme Türüne ya da Kişiye Göre Gözden Geçirme
Açıklamadaki Değişikliklerin Özetini Gözden Geçirme
Açıklamadaki Tüm Değişiklikleri Kabul Etme
Açıklamadaki Tüm Değişiklikleri Reddetme
Tablo Oluşturma
Tabloyu Düzenlemek
Yazılı Forma Metin Kutusu Ekleme
Özel Madde İşaretli Liste Oluşturma
Onay Kutuları ve Metin Ekleme
SmartArt Oluşturma
SmartArt Renkleri Değiştirme
SmartArt Düzen Değiştirme
SmartArt Stil Uygulama
SmartArt Şekil Ekleme
Şablon Oluşturma
Şablona İçerik Denetimleri Ekleme
Şablonun Tüm İçeriklerine Koruma Ekleme
Şablona Koruma Ekleme

EXCEL 2007
Eğitim Seti İçeriği

Yeni Dosya Oluşturma
Yeni Belge Oluşturma
Var Olan Bir Belge Açma
Şablon Dosyaları Açma
Yeni Dosya İçin Köprü Oluşturma
E-Posta Adresine Köprü Oluşturma
Dosya Kaydetme
Çalışma Sayfasında Sıfır Değerini Görüntüleme - Gizleme
Çalışma Sayfalarını Görüntüleme - Gizleme
Belgeyi Normal Görünüme Çevirme
Cetvel Gizleme - Görüntüleme
Baskı Kalitesi Belirleme
Baskı Önizleme Görüntüleme
İstenilen Alanı Baskı Önizlemede Görmek
Siyah - Beyaz Baskı Yapma
Taslak Kalitesi ile Baskı Yapma
Yazdırma Sayfa Sırasını Belirleme
Kaydırma Çubukları
Klavuz Çizgileri
Klavuz Çizgilerini Ekleme - Kaldırma
Ölçü Birimlerini Değiştirme
Saat Biçimini Değiştirme
Satır - Sütun Başlıklarını Ekleme - Kaldırma
Sayfa Başlangıç Numarasını Belirtme
Sayfa Kağıt Boyutu Belirleme
Sayfa Kenar Boşluğu Ayarlama
Sayfa Kenar Boşluklarını Ayarlama
Sayfa Sonlarını Ayarlama
Sayfa Sonlarını Görme
Sayfa Yönledirmesi Dikey - Yatay
Sayfaları Sığdırma
Sayfayı İstenilen Oranda Küçültme - Büyütme
Sayfayı Ölçeklendirme
Sayısal Değerlere Para Birimi Ekleme
Sayısal Değerleri Bilimsel Yazma
Tabloyu Sayfada Ortalama
Tarihlerin Biçimini Değiştirme
Arama Yapma
Bir Tablonun Grafiğini Oluşturma
Doğrulama İçin Girdi İletisi Belirleme
Doğrulama İçin Hata Uyarısı Belirleme
Formül Çubuğunu Görüntüleme - Gizleme
Formülleri Görme
Hücredeki Korumayı Kaldırma
Hücredeki Veri ya da Formülleri Koruma
Hücrelere Açılır Liste Ekleme
Hücrelere Veri - Bilgi Girişini Denetleme
Köprülerin Hücre Stilini Değiştirme
Köprüyü Başka Bir Yere Kopyalama - Taşıma
Oluşturulan Köprü Yolunu Değiştirme
Oluşturulan Köprüyü Silme
Üstbilgi - Altbilgi Düzenleme
Üstbilgi ve Altbilgi Boşluklarını Ayarlama
Varsayılan Grafik Türünü Değiştirme
Makro Atama
Makro ve Kaydetme
Makro Visual Basic
Makro Silme


POWERPOINT 2007

Eğitim Seti İçeriği

Yeni Dosya Oluşturma
Varolan Dosyayı Açma
Bir Dosyanın Kopyasını Açma
Bir Dosyayı Salt Okunur Açma
Dosya Kopyalama
Dosyayı Yeniden Adlandırma
Dosyayı Taşıma
Bir Dosyayı Kaydederken Yeni Klasör Oluşturma
Dosya Kaydetme
Bir Dosyayı Farklı Türde Kaydetme
Son Kullanılan Dosyaların Listesini Özelleştirme
Yeni Slayt Ekleme
Asıl Slayda Tema Uygulama
Asıl Slaydı Yeniden Adlandırma
Asıl Slayt Ekleme
Slayda Alt Bilgi Ekleme
Slayda Tarih ve Saat Ekleme
Slaydı Gizleme Gösterme
Slayt Geçişleri
Slayt Geçişlerine Ses Ekleme
Slayt Numarası Ekleme
Slayt Silme
Slayt Zamanlamalarını El ile Ayarlama
Slayt Zamanlamalarını Kapatma
Var Olan Slaydı Çoğaltma
Var Olan Slaydı Kopyalama Yapıştırma
Altbilgiye Slayt Numarası Tarih saat Ekleme
Dosyaya Küçük Resim Ekleme
Metni Hizalama
Özel Karakter Ekleme
Yazı Tipi Boyutunu Değiştirmek
Yazı Tipi Rengini Değiştirmek
Yazı Tipini Değiştirmek
Animasyon Efekti Ekleme
Animasyon Kaldırma
Animasyona Ses Ekleme
Aynı Sunu Içerisinde Yer Alan Slayda Köprü Oluşturma
Bir Slayda Açıklama Kaydetme
Dinleyici Notuna
Düzen Ekleme
Düzen Uygulama
Düzene Yer Tutucu Ekleme
E-posta Adresine Köprü Oluşturma
Farklı Slayda Köprü Oluşturma
Fotoğraf Albümü Oluşturma
Fotoğraf Albümü Resim Yazısı Ekleme
Fotoğraf Albümündeki Resimleri Düzenleme
Konuşmayı Önizleme
Özel Gösteri Oluşturma
Slayttaki Köprüyü Sesle Vurgulama
Sunu Öncesinde Konuşma Kaydetme
Var olan Konuşmanın Bir Bölümünü Yeniden Kaydetme
Yeni Dosyaya Köprü Oluşturma

ACCESS 2007

Eğitim Seti İçeriği

Access 2007yi Özel Menü Çubukları İçin Kullanmak
Arama Sütunu
Baskı Önizleme
Bir Metni Biçimlendirmek
Boş Form Aracını Kullanma
Boş Veritabanı Oluşturma
Dosya Açma
Form Aracını Kullanarak Form Oluşturma
Form E-Posta Oluşturma
Formu Böl Aracını Kullanarak Form Oluşturma
Geçiş Panosu
Gezinti Bölmesi
Gezinti Bölmesinin Görünüm Türünü Ayarlama
Grup Oluşturma
Hızlı Erişim Araç Çubuğu
Kategori Oluşturma
Klavuz Çizgileri
Özel Gruba Nesne Ekleme
Özellik Sayfasını Gösterme - Gizleme
Özet Grafik Oluşturma
Raporu Biçimlendirme Yazdırma
Rapor Oluşturma
Raporu Biçimlendirme Yazdırma
Satır Ekleme - Silme
Satır Yüksekliği - Sütun Genişli
SharePoint
SharePoint Listeleri
Son Kullanılan Dosya Listesini Özelleştirme
Sorgu Değerlerini Özetleme
Sorgu Oluşturma
Sütunları Gösterme Gizleme
Tablo İlişkisi Oluşturma
Tablo Tasarımı Görünümü
Varsayılan Biçimlendirme Uygulama
Varsayılan Dosya Biçimi
Veri Sayfası Görünümünde Arama Alanı Ekleme
Veri Türünü Değiştirmek İçin Şerit Komutlarını Kullanma
Veri Verme
Veritabanı Şablonu Ele Alan Tablo Ekleme
Veritabanına Veri Sayfası Ekleme
Veritabanını Farklı Kaydetme
Yazım Denetimi
Zemin - Arka Plan Rengi Ayarlama

OUTLOOK 2007
Eğitim Seti İçeriği

Adres Defteri Oluşturma
Anımsatıcı Açma - Kapama
Anımsatıcılı Ileti Gönderme
Arşivleme Özelliği
Bir klasörü kısayollar listesine ekleme
Düzenlemeyi Uygulama
E-Posta Hesabını Değiştirme
E-Posta Hesabını Varsayılan Atama
E-posta iletisi oluşturma
E-Posta Iletisini ve Eklerini Yazdırma
E-postaya dosya ekleme
Gezinti Bölmesi
Gezinti Bölmesi düğmelerin görüntülenmesi sırası
Gezinti Bölmesinde düğmelerin sayısını değiştirme
Gezinti bölmesinin boyutunu ayarlama
Giden Iletilere Imza Ekleme
Giden mailin önceliği
Giden maillere imza ekleme
Giden maillere imza oluşturma
İleti biçimlendirme
İletilere Okundu-Okunmadı Atama
Iletileri Otomatik Olarak Okundu Olarak Işaretleme
Iletiye bayrak ekleme
Iletiye formül-simge-yatay çizgi ekleme
İletiye resim ekleme
Iletiyi kaydetme
Iletiyi Yazdırmadan Önce Baskı Önizleme
Kaydedilen Iletilerin Varsayılan Dosya Biçimini Değiştirme
Kişiler Klasörü
Köprü-bağlantı oluşturma
Masaüstü uyarıları açma - kapama

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963