scorecardresearch.com Marksist Parti Teorisi - Çin'de Yeni Teorik ve Pratik Arayışlar ve Tüm Marksist Felsefe Kitapları Radikal Kitap'ta!
Marksist Parti Teorisi - Çin'de Yeni Teorik ve Pratik Arayışlar

Marksist Parti Teorisi - Çin'de Yeni Teorik ve Pratik Arayışlar

Yazar : Wu Meihua

Sayfa Sayısı : 320

Yayınevi : KALKEDON YAYINLARI

Tür : Marksist Felsefe

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Bu  eser  Marksist parti inşa teorisi üzerine uzun yıllara dayalı akademik alanda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Prof .Wu Meihua tarafından 2007 yılında hazırlanmış oldukça güncel bir eserdir.
Marksist  partilerinin örgütlenmesi  veya  bu  partilerinin inşası üzerine Marksist teoriler Marksizm’in sistematiği  içindeki önemli bir yere sahip bulunmaktadır.Bu alandaki teoriler aynı zamanda  Marksizm’in üç önemli bileşiminden biri olan bilimsel sosyalizm teorisinin bir parçasıdır.Bu teoriler genellikle  sosyalist ülkelerde  aynı zamanda  siyasi bilimler-siyasi partiler başlığı altında incelenmektedir.
Kapitalizmi aşan yeni bir sosyalist toplum kurmak için kurulan Marksist partilerin tarihi 1847 yılına dayanmaktadır, bu tarih bakıma burjuva partileri ile karşılaştırıldığında oldukça kısa sayılabilir,fakat buna karşın başta Marx, Engels ve Lenin’in  çalışmaları olmak üzere birçok Marksist liderin ve dünyadaki Marksist partilerin mücadele ve arayış süreci içinde bu alanda önemli  birikimler sağlanmış ve sorun üzerine sağlam ve evrensellik taşıyan bir bilimsel temel yaratılmıştır.
Kitap  Marksist parti inşa teorisi üzerine daha ilk günlerden bugüne kadar üretilen düşünceleri ve teorileri sistematik bir biçimde toparlamakta, başarılı ve başarısız örnekleri incelemekte, ve konu üzerinde bilimsel bir yaklaşım edinmek açısından  kapsamlı ve detaylı bir çalışma sunmaktadır.
Sağlıklı ve doğru bir parti inşası teorisine sahip olmak, bir Marksist partinin doğru bir politik çizgi , doğru bir ideolojik çizgi ve başarılı bir parti tarzı geliştirmesi açısından ve böylece halkı sosyalizm için birleştirerek devrimi başarılara götürebilmesi açısından tayin edici önemdedir. Öte yandan doğru çizgilere sahip olmayan bir Marksist partinin sağlıklı ve doğru bir parti inşası teorisi-örgütsel çizgi-  oluşturması olanaklı olamayacaktır.İdeolojik ve politik çizgilerde ciddi hatalar yapıldığında, parti örgütlenmesinin-inşasının çeşitli başlıca alanlarında ciddi problemler ortaya çıkmakta , örneğin demokratik- merkeziyetçilik ilkesinin çeşitli önemli alt ilkeleri çiğnenmekte, parti içi demokrasi işlememekte, üyelerin katılımı zayıflamakta, üyelerin yararlanabilecekleri demokratik haklar kısıtlanmakta, parti kadroları ile ilgili politikalar aksayarak üyelerin ve kadroların verimlilikleri ve şevkleri kaybolmaktadır.Örgütsel  çizgide hataların sonucunda   parti kadroları ideolojik ve politik olarak yozlaşmaya başlamakta,  öznelci  hatalı kararlar alma riski  artmaktadır ; çünkü üyelerin bilgelikleri  ve  gözlemleri partinin karar mekanizmalarına yansımamaktadır.Parti içinde sahte ve yapmacık ilişkiler oluşmakta, önde gelen liderler şişirilerek,kişi kültü ve benzeri patriarkal ilişkiler ortaya çıkmakta, adam kayırmacılık, gruplaşma vb parti içi birlik ve dayanışmaya zarar verecek  çeşitli  türden olumsuzluklar yaygınlaşmaktadır. Doğru bir parti inşası kavramı olmayışının sayısız olumsuz sonuçları olabilmektedir. Sonuçta  partinin en önemli amacı ve değeri olan halk kitlelerine hizmet etme ilkesi ve sosyalizmin geleceğine olan inanç zedelenmekte, parti ile sınıf ve parti ile kitleler arasındaki bağlar zayıflamaktadır. Böylece doğru bir parti inşa teorisi geliştiremeyen parti kaçınılmaz olarak sosyalizm için mücadelede ciddi başarısızlıklarla veya gerilemeler ile karşılaşmaktadır.
Bugün , dünya sosyalist hareketinin  1990’larda karşı karşıya kaldığı büyük başarısızlığın ardından Marksist partiler kendilerinin yeniden toparlamaya çalışmaktadır, her geçen gün yeni koşullar ortaya çıkmakta ve bu partiler aynı zamanda kendilerinin zamanın gerçeklerine uyarlamaya çalışmaktadırlar.1960’larda 350 milyon Marksist –komünist parti üyesi sayısı  dünyadaki nüfus artışına karşın 130 milyon dolayına düşmüştür. Bu sayının yaklaşık 87 milyonu komünist partilerin hala iktidarda olduğu ülkelerde bulunmaktadır. Bu  günümüzde zayıflıkların  hala sürdüğünü göstermektedir. İşçi sınıfının birçok bakımdan nicel, nitel ve ideolojik  değişimler geçirmekte olduğu koşullarda , Marx’ın “eğiticilerin eğitilmesi gerektiği” vurgusu-  Marksist partilerin- ideolojik  ve teorik açıdan  güçlendirilmesi ve olgunlaşmaları sorunu  yeniden önem kazanmıştır.
Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da 1990’larda meydana gelen büyük değişim, işçi sınıfının davası olan sosyalizmin  inşasında  , Marksist partiyi  doğru inşa etmenin , onun düşünsel saflığını korumanın  ve aynı zamanda düşünsel yapısını sürekli bir biçimde reforma tabi tutarak zamanın gereksinimlerine ayak uydurmanın yaşamsal  önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Marksist sosyalizme karşı çıkan ve onu alt etmek isteyen  “çoğulcu demokratik sosyalizmi”  benimseyen  bir ekip  parti inşasında var olan  yerleşik zaaflardan ve partinin kitlelerle olan bağlarının zayıflığından yararlanarak, kolay bir biçimde amaçlarına ulaşarak bu sosyalist partiyi tamamen felç konuma getirmiş  ve onu halkın çıkarlarını koruyamaz hale sokmuş, ardından  tüm mallarına el koyarak yasa dışı ilan edebilmiştir.
Marksist parti inşa teorisi bütünsel bir sistem olmasına karşın, muhalefetteki partinin inşası ile iktidardaki  Marksist partinin inşasında önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır. İktidardaki  proletarya partisi  ile ilgili Marksist parti inşa teorisi  ile ilgili birçok temel görüşün temeli  Lenin tarafından atılmış, ve iktidara gelen partilerin teorik ve pratik arayışları içinde bu alanda da büyük bir birikim oluşmuştur.
Çin Komünist  Partisi’nin ilk iktidar deneyimleri  1920’li yıların sonlarına doğru kurmaya başladıkları Çin-Sovyet iktidar bölgelerinde başlamıştır, bu parti bir yandan devrim partisini inşa ederken bir yandan da iktidar partisinin karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar üzerine düşünmeye başlamıştır. ÇKP’nin tarihini , ÇKP’nin  geliştirdiği parti inşa teorilerinin, Mao Zedung’un devrimci çaba ve katkılarından ayrı ele almak pek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Mao sonrası  dönemde  parti inşa teorisinde yapılan önemli  yeniliklerin birisi de  parti önderliğinin düzenli aralıklarla yenilenmesi ve daha genç ve dinamik olan yeni neslin bayrağı devralması ilkesi olmuştur. Bu yaklaşım sonucu  Mao’nun uzun süren liderliğinin ardından gelen  3 nesil  yönetim görevini  üstlenmiş ve  yeni  nesiller Marksist  parti inşa teorisinde  önemli teorik ve pratik  yenilikler ortaya koymuşlardır. Kitapta okuyucu bu  güncel  olay hakkında da kapsamlı bir bilgi edinmek olanağı bulabilmektedir. Bu olay aynı zamanda başlı başına tüm dünyayı ilgilendiren ilginç bir olaydır, çünkü  nüfusu ile orantılı olarak  bu denli yüksek bir üye sayısına-81 milyon- sahip bir parti başka  bulunmamaktadır.
Bu kitap özcesi  Marksist sosyalist partilerin kuruluş  amaç ve değerlerini , onların işçileri  ve  mağdur  çalışan kitleleri  birleştirerek  dinamik, modern , dayanışmacı , paylaşmacı ve  etkili  bir sosyalist değişim gücü oluşturabilmelerinin bilimsel ve pratik sırlarını  ortaya koymaktadır.
Cem Kızılçeç

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963