scorecardresearch.com KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı YENİ ve Tüm Kpss Kitapları Radikal Kitap'ta!
KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı YENİ

KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı YENİ

Yayınevi : GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE

Tür : Kpss

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

KPSS TARİH Eğitim Seti 25 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

TÜM ADAYLAR İÇİNDİR:

- Öğretmen Adayları İçin
- Lisans Mezunları İçin
- Önlisans Mezunları İçin
- Ortaöğretim Mezunları İçin

Neden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2010 KPSS Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2012 - 2013... Her Yıl Yapılacak KPSS Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

»İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
»İlk Türk Devletleri
»Diğer Türk Devletleri
»İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık

Türk-İslam Tarihi

»İlk Türk İslam Devletleri
»Anadolu’ya İlk Türk Akınları
»Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
»Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu
»Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Dönemi
»Anadolu Selçuklu Devleti’nin Çöküşü
»Anadolu Selçuklu Devleti’nin Son Zamanları
»İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniye

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorloğu

»Duraklamanın İç Nedenleri
»Duraklamanın Dış Nedenleri
»XVII. Yüzyıl Duraklama Dönemi Islahatları
»Islahatçılar

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

»Gerileme Dönemi
»Siyasal Olayları
»Osmanlı-Rus Avusturya İlişkileri
»Osmanlı-Avusturya-Venedik İlişkileri
»Osmanlı-İran İlişkileri
»Osmanlı-Fransız İlişkileri
»Gerileme Dönemi (XVIII. YY.) Islahatları

Osmanlı Devleti XIX. Y.Y. Dağılma Dönemi

»Osmanlı Devleti XIX. YY. Dağılma Dönemi Siyasi Gelişmeleri
»Dağılma Dönemi Hükümdarları
»Dağılma Dönemi Olayları
»II. Mahmut Dönemi
»Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler
»Dağılmayı Önleme Çabaları

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri

Islahatların Genel Özellikleri

»II. Mahmut Dönemi Islahatları
»Tanzimat Dönemi
»Islahat Fermanı
»II. Meşrutiyetin İlanı
»31 Mart Olayı

XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

»Trablusgarp Savaşı
»Uşi Antlaşması
»Balkan Savaşları
»I. Balkan Savaşı
»Londra Antlaşması
»İstanbul Antlaşması
»1.Dünya Savaşı
»Savaşın Başlaması Ve Gelişimi
»Osmanlı Devleti Savaşa Girmesi
»Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Nedenleri
»Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
»1.Dünya Savaşı’nın Sonu Ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı
»1.Dünya Savaşının Sonuçları
»Wilson İlkeleri
»Montros Ateşkes Antlaşması
»Paris Barış Konferansı
»İzmir’in İşgali

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Kurulan Cemiyetler

»Zararlı Cemiyetler
»Yararlı Cemiyetler
»Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

»Havza Genelgesi
»Amasya Genelgesi
»Erzurum Kongresi
»Balıkesir Ve Alaşehir Kongreleri
»Sivas Kongresi
»Amasya Görüşmeleri
»Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
»Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
»Misak-I Milli Kararları
»İstanbul’un İşgali
»I. TBMM Dönemi
»İlk Anayasa “Teşkilat-I Esasiye”
»TBMM’nin Açılmasına Karşı Çıkan Ayaklanmalar
»I.TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
»İstiklal Mahkemeleri
»Sevr Barış Antlaşması

TBMM’nin Açtığı Cepheler Ve Siyasi Gelişmeler

»Düzenli Ordunun Kurulması
»Doğu Cephesi
»Güney Cephesi
»Batı Cephesi
»Birinci İnönü Savaşı
»İkinci İnönü Savaşı
»Kütahya –Eskişehir Savaşları
»Sakarya Meydan Savaşı
»Kars Antlaşması
»Ankara Antlaşması
»Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi
»Mudanya Ateşkes Antlaşması
»Lozan Barış Antlaşması
»Sınırlar

Türk İnkılabının Özellikleri

»Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
»Şeyh Sait İsyanı
»Mustafa Kemal’e Suiksat Girişimi
»Türk Siyasi Tarihinde Partiler
»Anayasal Çalışmalar
»Eğitim-Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
»Millet Mektepleri
»Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
»Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
»Tarım Alanındaki Gelişmeler
»Sanayi Alanında Yapılan Düzenlemeler
»Ticaret Alanındaki Gelişmeler
»Ulaştırma Ve Bayındırlık

Atatürk Döneminde Dış Politika

»Türkiye Cumhuriyeti Dış Siyasetinin Temel İlkeleri
»Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
»II. Dünya Savaşı
»II. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Uluslararası Örgütler

Atatürk’ün Temel Ve Bütünleyici İlkeleri

Temel İlkeler

»Cumhuriyetçilik
»Milliyetçilik
»Halkçılık
»Devletçilik
»Laiklik
»İnkılapçılık

Bütünleyici İlkeler

»Milli Egemenlik
»Milli Bağımsızlık
»Milli Birlik Ve Beraberlik
»Yurtta Barış, Dünyada Barış
»Akılcılık Ve Bilimsellik
»Çağdaşlık Ve Batılılaşma
»İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

Görüntülü Dershane; bilgi teknolojilerinin sağladığı en gelişmiş eğitim olanaklarını hizmetinize sunuyor. Hedeflediğiniz başarıyı oturduğunuz yerde, ekran başında ve size uygun zaman planı içerisinde yakalamış olacaksınız
Görüntülü Dershane Eğitim Setleri;
bireysel öğrenime uygun olup eğitimleri hiç sıkılmadan evde, okulda, iş yerinde ve dvd oynatıcısı olan her yerde öğrenebilmeniz için hazırlanmıştır.
Tüm dersler Studyo ortamında kendi alanında en iyi uzman öğretmenler tarafından anlatıldığından binlerce lira harcadığınız kurslardan hiçbir farkı yoktur.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963