scorecardresearch.com Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri ve Tüm Kaynak Kitap Kitapları Radikal Kitap'ta!
Radikale Devam Edin
KİTAP EKLE
Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri

Yazar : Komisyon


Günümüzde değerlerin insan hayatındaki önemi daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Ülkemizde değerler konusunda pek çok çalışma, lisansüstü düzeyde çeşitli araştırmalar, kitap, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantıların sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Hoşgörü, saygı, yardımlaşma, sabır, paylaşma, dayanışma, iş birliği, merhamet, nezaket sorumluluk önem verdiğimiz değerlerden bazılarıdır. Toplumda azaldığı ya da kaybolduğu düşünülen, varlığı sorgulanan ya da olmadığı için rahatsızlık duyulan bazı değerler olduğundan sıklıkla söz edilmektedir.

Evrensel değerler ve değerler eğitimi konusunda öncelikle bazı sorular hakkında düşünmemiz konuya başlangıç açısından yararlı olabilir. Hangi değerler ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz? Ne oldu da değerler son on yılda daha fazla gündeme gelmeye başladı? Niçin değerlerimizi kaybetme endişesi taşıyoruz ve bunun için eğitim dünyamız seferber olmuş gibi görünüyor? Geçmişteki ve günümüzdeki eğitim programlarında pek çok değer yer alırken şimdi neden daha fazla değer eğitimine dikkat çekilmeye çalışılıyor ve vurgulanıyor? Değerler eğitiminin çocuğun sosyal duygusal gelişim alanına, kişisel gelişimine ve toplumsal yaşama etkileri nelerdir?

Yukarıdaki sorular sadece eğitimcileri değil, eğitim dışında yer alan hemen hemen her alandan, her sektörden, her yaştan kişiyi de ilgilendirir. Çünkü değerler hepimizin sahip olduğu önemli özelliklerdir ve kişilere ilişkin değerlendirmelerimizde sıklıkla sahip oldukları değerleri kullanırız. "Asla onunla çalışmam çünkü onunla çalışmak tam bir eziyet, hiçbir şeyi zamanında tamamlamaz." şeklinde bir değerlendirme sorumluluk, "Ben onun grubunda yer almak istemiyorum çünkü tüm işi başkaları yapar, o sadece bakar." yorumu iş birliği değerine ilişkin bir değerlendirmedir.

Eğitimi, en genel anlamda toplum hayatına uyum sağlamada gerekli olan davranışların kazandırılması süreci olarak düşünürsek, değerler bu süreçte kazanılması gereken önemli davranışlar arasında yerini alır. Okul öncesi eğitim süreci, kişiliğin temellerinin atıldığı ve pek çok davranış için ön bilgilerin kazanıldığı bir başlangıç dönemidir. Evrensel değerler olarak da adlandırabileceğimiz ve hayatımızın ilerleyen dönemlerinde karakter ya da kişilik özelliklerimiz olarak tanımlanan temel değerlere yönelik olarak bu dönemde programlı ve sistemli çalışmalar ile başlangıç oluşturulmalıdır. Bu amaçla kitabın ilk bölümünde kişilik gelişimi, ahlaki-moral gelişim, değerlerin tanımlaması, sınıfl andırılması, değerler eğitimi ve yöntem bilgisi, aile-okul-eğitimcilerin değerlerin kazandırılmasında görevlerine ilişkin temel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde okul öncesi dönem eğitim programında yer verilebilecek evrensel değerlerden sorumluluk, paylaşma, sabır, mutluluk, dürüstlük, saygı, sevgi, barış ve iş birliğine yönelik etkinlikler, Türkçe, fen-doğa, matematik, gezi, oyun, sanat, drama, müzik gibi etkinlik alanlarında örneklendirilmiştir. Her bir değer kitapta verilen etkinlikler kullanılarak ve yeni etkinlikler geliştirilerek bir proje konusu olarak da ele alınabilir ve geliştirilebilir.

Kitap Hakkında

Yazar : Komisyon

Sayfa Sayısı : 152

Yayın Evi : PEGEM AKADEMİ

Tür : Kaynak Kitap

Diğer Kitaplar

Şerifi Şehname Çevirisi (4 Cilt Takım)

Yazar: Zuhal Kültüral

Tür: Kaynak Kitap

Nesayimü'l-Mahabbe Min Şemayimi'l-Fütüvve 1

Yazar: Ali Şir Nevai

Tür: Kaynak Kitap

Teleüt Ağzı Sözlüğü

Yazar: Şükrü Haluk Akalın (Şükrü Halûk Akalın)

Tür: Kaynak Kitap

Türkçe Yer Adları Kılavuzu

Yazar: Tuncer Gülensoy

Tür: Kaynak Kitap

Erzurum Ağzı

Yazar: Selahattin Olcay

Tür: Kaynak Kitap

Ed-Dürretü'l-Mudiyye Fi'l-Lügati't-Türkiyye

Yazar: Kolektif

Tür: Kaynak Kitap

Keban, Baskil Ve Ağın Yöresi Ağızları

Yazar: Ahmet Buran

Tür: Kaynak Kitap

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.