scorecardresearch.com İnsan Kaynakları Yönetimi - (Uygulama Örnekleriyle) ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Radikale Devam Edin
KİTAP EKLE
İnsan Kaynakları Yönetimi - (Uygulama Örnekleriyle)
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

İnsan Kaynakları Yönetimi - (Uygulama Örnekleriyle)

Satın Al

Yazar : Zeyyat Sabuncuoğlu


1. Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş * İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı * Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş * İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi * İnsan Kaynakları Yönetiminde Temel İlkeler * Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi 2. Bölüm: İnsan Kaynakları Planlaması * İnsan Kaynakları Planlamasının (İKP) Tanımı ve Önemi * İnsan Kaynakları Planlamasının Amaç ve Kapsamı * İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler * İnsan Kaynakları Planlamasında Analiz Yöntemleri * Personel İhtiyacı Çeşitleri * İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Sayısal Teknikler * İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçlarının Değerlenmesi 3. Bölüm: İş Analizi ve İş Tanımları * İş Analizi * İş Tanımı 4. Bölüm: İşgören Bulma ve Seçme * İşgören Bulma ve Seçmenin Önemi * İşgören Bulma Teknikleri * İşgören Seçme Teknikleri * Ek-1: Firmalarda İşe Alma Süreci Akış Şeması 5. Bölüm: Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme * Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi * Eğitim Amaçları * Eğitimde İzlenen İlkeler * Eğitimde Örgütlenme * Eğitim Örgütlenme * Eğitim Prosedürünün Hazırlanması * Eğitim İhtiyacının Analizi * Eğitimin Planlanması * Eğitim Bütçesinin Hazırlanması * Eğitimin Uygulanması * Eğitimde Ölçme ve Değerleme * Kariyer Geliştirme Ek 1:Eğitim Prosedürü Ek 2: Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anket Formu 6. Bölüm: Performans Değerlendirme * Tanımı, Önemi ve Amaçlar * Performans Değerleme Süreci * Değerleme Yöntemleri * Değerleme Sonuçlarının Kontrolü * Değerleme Karşılaşılan Sorunlar Ek 1: Performans Değerleme Prosedürü 7. Bölüm: İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi * İş Değerlemesinin Tanımı ve Amaçları * İş Değerleme Süreci * İş Değerlemesi Yöntemleri * Ücret Yönetimi Ek 1: Öneri Sistemi Prosedürü 8. Bölüm: Endüstri İlişkileri * Endütri İlişkileri Kavramı, Önemi ve Unsurları * Sendikal Örgütler * Toplu Pazarlık 9. Bölüm: İşci Sağlığı ve İş Güvencesi * İşci Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı ve Önemi * İş Güvenliği Açısından İş Kazaları * Meslek Hastalıklarının Tanımı ve Türleri * Koruma İşlevine Yönelik Destekleme Çalışmaları 10. Bölüm: Bürokratik İşlemler ve Bilgi Sistemleri * Bürokratik İşlemler * Personel Disiplini * İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Ek 1: İş Sözleşmesi Örneği

Kitap Hakkında

Yazar : Zeyyat Sabuncuoğlu

Sayfa Sayısı : 365

Yayın Evi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

Diğer Kitaplar

İnsan Kaynakları Yönetimi (Nuri Tortop)

Yazar: Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, Akif Özer

Tür: İş Yönetimi

Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi

Yazar: Mahmut Tekin, Hasan Kürşat Güleş, Adem Örgüt

Tür: İş Yönetimi

Çalışma Yaşamında Dönüşümler - Örgütsel Bakış

Yazar: Editör: Dr. Aşkın Keser

Tür: İş Yönetimi

Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler

Yazar: Şerif Şimşek, Said Kıngır

Tür: İş Yönetimi

Çağdaş Yönetici Asistanlığı Ve Büro Yönetimi

Yazar: Aslı Funda Erişken

Tür: İş Yönetimi

Bilişim Teknolojileri Işığında Turizm İşletmelerinde Yönetim - Enformatik Bir Bakış

Yazar: Adem Öğüt, Hasan Güleş, Ali Çetinkaya

Tür: İş Yönetimi

Bilişim Çağında Şeffaf Yönetim

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şengül

Tür: İş Yönetimi

Bilgi Çağında Yönetim

Yazar: Adem Öğüt

Tür: İş Yönetimi

21. Yüzyılda Yönetim Ve Yöneticiler

Yazar: M. Akif Özer

Tür: İş Yönetimi

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.