scorecardresearch.com Gönülçelen Şirketler ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Gönülçelen Şirketler

Gönülçelen Şirketler

Yazar : Esra Atilla Bal

Sayfa Sayısı : 134

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bir de işin uy­gu­la­ma ta­ra­fı var, ki on­suz ol­maz­dı. He­witt As­so­cia­tes’in iki yıl­dır ça­lı­şan bağ­lı­lı­ğı te­ma­lı “En İyi İş­ye­ri” araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­nı il­giy­le ta­kip edi­yor­dum. Bu sü­reç­te o şir­ket­le­rin İn­san Kay­nak­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne sor­mak is­te­di­ğim bir sü­rü so­ru ol­du­ğu­nu fark et­tim. Ve bu so­ru­la­rı sor­mak için ka­pı­la­rı­nı çal­ma­ya ka­rar ver­dim. Ki­tap­ta­ki söy­le­şi­ler de bu şe­kil­de ha­yat bul­muş ol­du. “En İyi”le­rin yö­ne­ti­ci­le­riy­le yap­tı­ğım rö­por­taj­lar ba­na fark­lı an­la­tım­lar­la ay­nı şe­yi fı­sıl­dı­yor­du: “İn­san, ken­di­ne de­ğer ve­ril­di­ği­ni his­set­mek is­ter”. İşin sır­rı ve özü buy­du. Ta­bi­i, söy­le­şi­le­rin sa­tır ara­la­rın­da bu sır­rın fark­lı açı­lım­la­rı­nı bul­mak da müm­kün­dü...Bu şir­ket­ler tar­tış­ma­sız zor bir işi ba­şar­mış, ça­lı­şan­la­rı­nın iş­le­ri­ne gö­nül­den adan­ma­sı­nı sağ­la­mış­lar­dı. Bu yüz­den “gö­nül çe­len” şir­ket­ler ola­rak gör­düm on­la­rı.Böy­le­si şir­ket­le­rin ül­ke­miz­de ço­ğal­ma­sı, bir­bi­rin­den ör­nek al­ma­sı ve tüm ça­lı­şan­la­rın yü­zü­nün hep gül­me­si­ni iç­ten­lik­le di­le­rim. Bu ki­ta­bın bu pay­la­şım­da bir neb­ze kat­kı­sı olur­sa ne mut­lu ba­na...

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963