scorecardresearch.com Trabzon Kent Mirası ve Tüm İnceleme Kitapları Radikal Kitap'ta!
Trabzon Kent Mirası

Trabzon Kent Mirası

Sayfa Sayısı : 517

Yayınevi : KLASİK YAYINLARI

Tür : İnceleme

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Tez­ki­re­tü’l-bün­yân, Tez­ki­re­tü’l-eb­ni­ye, Tuh­fe­tü’l-mi’mâ­rîn, er-Ri­sâ­le­tü’l-Mi’mâ­riy­ye, Ad­sız Ri­sâ­le, Ri­sâ­le-i Mi’mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si, eğer bir Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nın­dan söz edil­me­si ge­re­kir­se el­de var olan ye­gâ­ne yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ge­nel an­lam­da Os­man­lı dö­ne­mi­ne odak­lan­mış bir mi­mar­lık ta­ri­hi ki­ta­bı ol­mak­tan çok -son zik­re­di­len dı­şın­da- bi­rer oto­bi­yog­ra­fi ol­mak­tan öte­ye geç­mez­ler: Ri­sâ­le-i Mi’mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si dı­şın­da ka­lan yaz­ma­lar Mi­mar Si­nan’ın, Ri­sâ­le-i Mi’mâriy­ye ise Se­def­kâr Meh­met Ağa’nın oto­bi­yog­ra­fi­si ni­te­li­ğin­de, bu mi­mar­la­rın kı­sa ya­şam­la­rı ve fa­kat ağır­lık­lı ola­rak eser­le­ri­nin bir lis­te­si­ni içe­ren yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ara­sın­da zik­re­di­len Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si ise Türk mi­mar­lık ta­ri­hin­de ilk mo­nog­ra­fik eser ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip­tir. An­cak Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nıy­la doğ­ru­dan iliş­ki­li bir me­tin ol­ma­sı ne­de­niy­le ilk ba­kış­ta he­ye­can ve­ri­ci bir yaz­ma gi­bi gö­rün­smekle beraber, bu ça­lış­ma da “or­ta krat­ta bir bü­rok­rat ve va­ka­nü­vis ol­du­ğu an­la­şı­lan Dâ­ye­zâ­de Mus­ta­fa Efen­di’nin ka­le­me al­dı­ğı ve ken­di de­yi­şiy­le hal­kın an­la­yıp ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği”1 dü­zey­de bir ki­tap ol­mak­tan öte­ye ge­çe­me­mek­te­dir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963