scorecardresearch.com Şair Tezkireleri ve Tüm İnceleme Kitapları Radikal Kitap'ta!
Şair Tezkireleri

Şair Tezkireleri

Yazar : DEVLETŞAH

Sayfa Sayısı : 688

Yayınevi : PİNHAN YAYINCILIK

Tür : İnceleme

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


“Şair­le­rin hal ve de­re­ce­le­ri hak­kın­da­ki bil­gi­le­ri top­la­mak güç iş­tir. Zi­ra şi­ir yaz­ma es­ki za­man­lar­dan be­ri in­san­lar ara­sın­da yay­gın bir sa­nat­tır; şi­ir­le­rin ya­zıl­dı­ğı dil­lerse se­ne ve de­vir­le­rin ge­çi­şi ile hal­den ha­le ve şe­kil­den şeki­le gir­di­ğin­den bun­la­rı an­la­mak güç­leş­miş­tir ve şa­ir­le­rin ek­se­ri­si­nin isim­le­ri giz­li­lik per­de­si al­tın­da kal­mış­tır.
Bu­nun­la be­ra­ber ben, bu şa­ir­ler­den yü­ce isim­le­ri ta­rih­ler­de ve ri­sa­le­ler­de zik­re­di­len ve ad­la­rı san­la­rı halk ara­sın­da meş­hur olan bir kıs­mı­nı seç­tim. Bun­la­rın hep­si fa­zi­let sa­hi­bi olup şi­ir­de ma­hir­dir­ler ve sul­tan­la­rın ya­nın­da iyi ka­bul ve hür­met gör­müş­ler­dir.
Bu ki­ta­bı tıp­kı gök­ler gi­bi ye­di ta­ba­ka­ya ayır­dım. Bu­nun her ta­ba­ka­sın­da tah­mi­nen yir­mi ka­dar fa­zıl­dan bah­se­dil­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu ta­ba­ka­la­ra, ba­zı fe­vâ­id ile Arap şair­le­ri­nin ha­ya­tın­dan bah­se­den bir mu­kad­de­me ve bu­gün şe­ref­li şah­si­yet­le­riy­le ci­ha­nı süs­le­yen fa­zıl ve şa­ir­le­rin ah­va­li­ne da­ir bir ha­ti­me ek­le­dim. Bu cüre­ti­me vâ­kıf olan fazıl­lar af ve ıs­lah ete­ği­ni be­nim ha­ta­la­rım üze­ri­ne ör­ter­ler ve bu ha­re­ke­ti­mi kö­tü­le­me­ye ça­lış­maz­lar.”
1431 yılında Semerkand’da doğan Devletşah bin Alaüddevle Bahtşah Gazi-i Semerkandî, soylu bir Türk ailesinden gelmektedir. Babası Alaüddevle İsferayî, Timurlu hükümdarlarından Şahruh’un nedimlerinden biriydi. Yaşamının büyük bölümünü saraylarda geçirdikten sonra resmi görevlerini bırakarak Horasan’a babasından kalan çiftliğe çekildi ve 1495 yılında orada öldü.
Döneminin ünlü hükümdarlarından Hüseyin Baykara  ve Ali Şîr Nevaî’nin meclislerine sık sık katılmasının ve onların yardımlarıyla kültürel ortamlarda zaman geçirmesinin ardından en bilinen eseri olan Şair Tezkireleri’ni (Tezkiretü’ş-Şuara) 1487 yılında tamamladı. 9. yüzyıldan kendi dönemine kadar yaşamış olan İranlı şairlerin hal tercümelerini, yani hayat öykülerini aktaran bu yapıtı zaman içinde büyük ün kazanacak ve benzeri birçok tezkireye örnek oluşturacaktır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963