scorecardresearch.com İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Dvd Seti (14 Dvd) ve Tüm Görevde Yükselme Sınavları Kitapları Kitapları Radikal Kitap'ta!
İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Dvd Seti (14 Dvd)

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Dvd Seti (14 Dvd)

Yayınevi : .

Tür : Görevde Yükselme Sınavları Kitapları

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık DVD Seti Adım Adım Konu Anlatımı HD Kalitesinde Ses ve Görüntü Örneklerle Açıklamalar Konuları Tekrar Tekrar İzleme ve Uygulama İmkanı bulabileceğiniz ve Kendinizi Dershane Ortamında Hissedebileceğiniz Rahat Çalışma İmkanı Sunmaktadır. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlananlar İçin Hazırlanan Dev Set. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavına uygun Olarak Hazırlanmış Dev Set 14 DVD den oluşmaktadır. 14 DVD Görüntülü ve Sesli Olarak konu Anlatımı ve Örnek Açıklamalardan Oluşmaktadır. Çıkacak soru Tiplerini Bu Setle Öğrenmiş Olacaksınız.) İster Bilgisayarınızda İster DVD Playerınızda İsterseniz Playstation da İzleme İmkanı Uzman Kadromuz Tarafından Stüdyo Ortamında Hazırlanan Bu DVD Setleri İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Müfredatını Kapsayan Türkiyenin ilk ve Tek Görüntülü Eğitim Setidir. Konu Başlıkları: ÖZEL HUKUK Medeni Hukuk » Hukuka Giriş » Başlangıç Hükümleri » Kişiler Hukuku » Miras Hukuku » Eşya Hukuku » Eşya Kavramı, Eşyanın Unsurları ve Eşyanın Çeşitleri » Zilyetlik » Ayni Haklar » Sınırlı Ayni Haklar » Tapu Sicili Borçlar Hukuku » Borç ve Sorumluluk » Borç İlişkileri » Hukuki İşlemden Doğan Borçlar » Sözleşmenin Kurulması » İrade ile Beyan Arasında Uyumsuzluk » Temsil » Sözleşmenin Yorumu ve Sözleşmelerin Uyarlanması » Sözleşme Vaadi » Sözleşmenin Tamamlanması » İlan Yoluyla Vaadler » Kusura Dayanan Sorumluluk » Kusursuz Sorumluluk Halleri » Zarar ve Tazminatın Hesaplanmaları » Ayni Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu » Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasında Etkisi » Haksız Fiilde Zaman Aşımı » Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar » Sebepsiz Zenginleşmeden Dolayı İade Yükümlülüğü ve Kapsamı » Zaman Aşımı » Borçların Hüküm ve Sonuçları » Borçların İfası » Borca Aykırılık » Genel Olarak Borca Aykırılık Kavramı ve Yaptırımlar » Borca Aykırılık Halleri » Borca Aykırılık Hallerine Bağlanan Sonuçlar » Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumluluk Anlaşmaları »Alacaklının Temerrüdü » Seçimlik Borçların İfası » Borçların Sona Ermesi » Borçların Geniş Anlamda Sona Ermesi » Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi » Borçlar Hukukunda Bazı Özel Durumlar » Alacağın Temliki » Borcun Nakli Ticaret Hukuku » Ticaret ve Ticaret Hukuku » Ticareti İşletme Hukuku » Ticaret Hukukunun Uygulama Alanı ve Ticari İşletme Kavramı » Ticari İşletmenin Devri ve Rehini » Ticari İş ve Ticari Hükümler » Ticari Yargı » Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri » Tacir Yardımcıları » Ticaret Sicili » Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı » Marka ve Coğrafi İşaretler » Haksız Rekabet » Ticari Defterler » Cari Hesap » Şirketler Hukuku » Ortaklık Kavramı ve Adi Ortaklık » Adi Şirket » Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler » Kollektif Şirket » Adi Komandit Şirket » Anonim Şirket » Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket » Limited Şirket » Kıymetli Evrak Hukuku » Kıymetli Evrakın Düzenlenişi, Tanımı ve Özellikleri » Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması » Kıymetli Evrakın Zıyai ve İptali » Ticari Senetlerin Oluşumu ve Ortak Özellikleri » Poliçe » Bono » Çek İCRA VE İFLAS HUKUKU »İCRA İFLAS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER » İcra Hukuku Genel Bilgiler » İcra Teşkilatı » İcra Dairesinin Görevleri, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları » İcra Harç ve Giderleri » Tebligat » Süreler » Tatiller ve Talik Halleri » İcra Takibinin Tarafları » Takip Yolunun Değiştirilmesi » İlamsız İcra » Genel Haciz Yoluyla Takip » Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip » Kiralanan Taşınmazların Genel Haciz Yolu İle Tahliyesi » İlamlı İcra » İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler » İlamlı İcra Takibi » İlamlı İcraya Karşı Konulması » İcranın İadesi » İlamların İcrası » Peşin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip » Özelliği » Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip » Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip » İhtiyati Haciz » İhtiyati Hacizin Şartları » İhtiyati Haciz Kararı » İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi » İhtiyati Haciz Kararına Karşı Koyma » İhtiyati Haciz Karanının Etkisi ve Tamamlayıcı Merasim » İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası » İflas Hukuku » İflas Teşkilatı ve İflasa Tabii Olan Şahıslar » İflas Yolları » İflasın Hukuki Sonuçları » İflasın Tasfiyesi » İflasın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları » Diğer Kurumlar » Konkordato » Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması » Tasarrufun İptali Davaları » İcra ve İflas Suçları KAMU HUKUKU ANAYASA HUKUKU VE ANAYASA YARGISI » Anayasa Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Anayasa Hukukunun Genel Esasları » Anayasa (Anlam ve Kavram) » Anayasa Hukukunun Kaynakları » Devlet » Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Usulü » Demokrasi ve (Yönetilenlere Göre) Demokrasi Türleri » Kuvvetler Ayrılığı ve Kuvvetler Birliği » Türk Anayasa Hukuku » Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki Anayasal Geleşmeler » 1982 Anayasası’nda Devletin Temel Nitelikleri » Temel Hak ve Hürriyetler » Yasama » Yürütme »Yargılama İDARE HUKUKU » İdare ve İdare Hukuku » İdare Kavramı ve İdari Fonksiyon » İdare Hukuku, Kaynakları ve Anayasal Temelleri » Organik Anlamda İdare » Kamu Tüzel Kişiliği » İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler » Türk İdare Teşkilatı » Fonksiyonel Anlamda İdare » İdari İşlemler » İdarenin Kolluk Faaliyetleri » Kamu Hizmeti » İdarenin Mali Sorumluluğu » Kamu Malları » Kamu Görevlileri İDARİ YARGI » İdari Yargı Sistemi » İdari Yargıda Davalar » İdari Yargılama Usulü » İdari Yargılama Kanun Yolları CEZA HUKUKU » Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ve Suç Genel Teorisi » Genel Bilgiler » Suç Genel Teorisi » Yaptırım Teorisi » Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ve Soruşturma Evresi » Genel Bilgiler » Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi » Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi » Kanun Yolları » Yargı Örgütü » Yargı Görevleri » Hukuksal Yardım (İstinabe) » Yargı Yeri Belirtilmesi (Merci Tayini) » İsticvap (=Sorguya Çekilme) » Ön Sorun – Bekletici Sorun Ayrımı » Tebligat Hukuku

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963