scorecardresearch.com Vadideki Zambak ve Tüm Dünya Klasikleri Kitapları Radikal Kitap'ta!
Vadideki Zambak

Vadideki Zambak

Yazar : Honore De Balzac

Sayfa Sayısı : 344

Yayınevi : E YAYINLARI

Tür : Dünya Klasikleri

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Son­ra­dan şark şi­iri­nin ru­hum­da ışı­ma­sı gi­bi bir­den­bi­re par­la­yan bir ka­dın ko­ku­su al­dım. Ya­nım­da otu­ran ka­dı­na bak­tım ve göz­le­ri­mi bu eğ­len­ce­den de çok ka­maş­tır­dı; bir­den­bi­re tüm şen­li­ğim o ol­du. Da­ha ön­ce­ki ya­şa­mı­mı iyi an­la­dıy­sa­nız, o an­da kal­bim­den fış­kı­ran duy­gu­la­rı da tah­min ede­bi­lir­si­niz. Ok­şa­ya­bil­mek için de­li­ye dön­dü­ğüm bu ak ve yu­var­lak omuz­la­ra ta­kıl­dı göz­le­rim; san­ki ilk kez çıp­lak kal­mış gi­bi ha­fif­çe pem­be­leş­miş­ler­di: Pek edep­li, ade­ta bir ru­hu olan ve ışık­ta ipek­li bir ku­maş gi­bi par­la­yan sa­ten bir te­ni var­dı bu omuz­la­rın. El­le­rim­den çok da­ha per­va­sız olan ba­kış­la­rım, bu iki omu­zu bir­bi­rin­den ayı­ran çiz­gi bo­yun­ca yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya kay­dı. Kal­bim şid­det­le çar­pa­rak, kor­se­si­ni gö­re­bil­mek için doğ­rul­dum ve ter­te­miz tül­ler içer­sin­de­ki o gü­ze­lim, mü­kem­mel ve yus­yu­var­lak be­de­nin uzan­tı­sı olan ola­ğa­nüs­tü bir ger­dan, ak­lı­mı ba­şım­dan al­dı. Bu ba­şın en ufak ayrıntı­la­rı bi­le, içim­de pek de­rin haz­lar uyan­dır­dı. Kü­çük bir kı­zın­ki gi­bi ka­di­fem­si bir boy­nun üze­rin­de­ki düm­düz ta­ran­mış saç­la­rın par­lak­lı­ğı, ta­ra­ğın bı­rak­tı­ğı ve düşgücümü ala­bil­di­ği­ne ha­re­ke­te ge­çi­ren par­lak be­yaz çiz­gi­ler, ta­ma­men ak­lı­mı ba­şım­dan al­dı. Hiç kim­se­nin ba­na bak­ma­dı­ğın­dan emin ol­duk­tan son­ra, an­ne­si­nin bağ­rı­na atı­lan bir ço­cuk gi­bi atıl­dım, ba­şı­mı gö­me­rek bu sır­tı ve omuz­la­rı öp­tüm. Ka­dın müt­hiş bir çığ­lık at­tı, ama mü­zik se­si bu­nun du­yul­ma­sı­nı en­gel­le­di; ge­ri dön­dü, be­ni gör­dü ve “Mös­yö!” de­di. Ah! Keş­ke, “Kü­çük bey! Ne­ler olu­yor si­ze!” de­sey­di, bel­ki de onu öl­dü­re­bi­lir­dim; ama bu “Mös­yö!” de­me­si­ni duy­du­ğum­da göz­le­rim­den sı­cak yaş­lar bo­şan­dı. Bu sev­gi­li sırt­la ta­ma­men uyum­lu kül ren­gi saç­lar­la taç­lan­mış bu yü­ce yüz ve gör­kem­li bir öf­key­le ba­na ba­kan göz­ler kar­şı­sın­da, taş ke­sil­dim. Ken­di­sin­den kay­nak­lan­mış olan bu çıl­gın­lı­ğı­mı an­la­dı ve be­nim piş­man­lık göz­yaş­la­rım­dan o yü­ce sev­gi­mi sez­di; be­ni ba­ğış­la­dı­ğı­nı an­la­tan yü­zün­de­ki sal­dır­gan ifa­de si­lin­di, bir tür utanç duy­gu­suy­la kı­za­rıp kı­vıl­cım­lan­dı. Kra­li­çe­le­re ya­kı­şan bir eday­la uzak­laş­tı.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

 • 'Aşıklar Kitabı'

  Yazar : İbnü'l Kayyim el-Cevziyye

  Tür : Dünya Klasikleri


  Gerçek sevginin belirtisi; korku ve sevinç halinde sevgiliyi hatırlamak, onu anmaktır. Bir aşık sevgilisi için şöyle diyor: Seni...
  Devamı...
 • 'Başkasının Karısı'

  Yazar : Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

  Tür : Dünya Klasikleri


  Redingotlu delikanlı, “Ne tuhaf adam!” diye düşündü. Başına gelen bu olaya epey şaşırdıktan ve bu şaşkınlığından kurtulduktan...
  Devamı...
 • 'Ev Sahibi'

  Yazar : Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

  Tür : Dünya Klasikleri


  Ordinov, sonunda oturduğu evi değiştirmeye karar verdi. Bir odasını kiraladığı dairenin sahibi, ayın bitmesini beklemeden...
  Devamı...
 • 'Küçük Prenses Tam Metin'

  Yazar : Frances Hodgson Burnett

  Tür : Dünya Klasikleri


  Küçük Prenses''in kahramanı Sara zengin olmasına rağmen paraya önem vermeyen alçakgönüllü gururlu özeleştiri yeteneğine sahip...
  Devamı...
 • 'Mercan Adası Tam Metin'

  Yazar : Robert Michael Ballantyne

  Tür : Dünya Klasikleri


  Mercan Adası Ralph Rover Jack Martin ve Peter Gay adlı üç temiz aile çocuğunun Güney Pasifik''te batan bir gemiden kurtularak...
  Devamı...
 • 'Akıl ve Tutku'

  Yazar : Jane Austen

  Tür : Dünya Klasikleri


  Gerçek mutluluk sadece akıl ve tutku arasındaki hassas dengenin kurulmasıyla mümkündür. Olimpos yayınları Jane Austen''ın...
  Devamı...
 • 'Bir Eşeğin Anıları Tam Metin'

  Yazar : Comtesse de Segur

  Tür : Dünya Klasikleri


  Sophie dizilerinin yazarı bu kez fabl ve hayvan masalları türünden yararlanarak artık çok iyi tanıdığımız gerçek dostlarımızın...
  Devamı...
 • 'Binbir Gece Masalları'

  Yazar : N. Ahmet Özalp

  Tür : Dünya Klasikleri


  Binbir Gece Masalları, bütün bir Doğu kültürünün ortak ürünüdür. Eski Çin’den Hint’e, Mısır’dan İran’a uzanan ve son şeklini...
  Devamı...

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963