scorecardresearch.com İlk Dönem Eserleri (Çanta Boy) ve Tüm Din Kitapları Radikal Kitap'ta!
İlk Dönem Eserleri (Çanta Boy)

İlk Dönem Eserleri (Çanta Boy)

Yazar : Bediüzzaman Said Nursi

Sayfa Sayısı : 640

Yayınevi : NESİL YAYINLARI

Tür : Din

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

İÇİNDEKİLER

Takdim

Önsöz

Giriş

1. NUR'UN İLK KAPISI

Birinci ders

İkinci ders

Üçüncü ders

Üçüncü dersin zeyli

Dördüncü ders

Beşinci ders

Altıncı ders

Yedinci ders

Sekizinci ders

Dokuzuncu ders

Onuncu ders

On birinci ders

On ikinci ders

On üçüncü ders

On dördüncü ders

Maraz-ı Vesveseye Müptelâ Olanlara Bir Ders

On üçüncü lem'anın on ikinci işaretinden

On üçüncü lem'anın on üçüncü işaretinin üçüncü noktasından

Bir nur talebesinin Üstad hazretlerinin dâr-ı bekaya irtihallerinden evvel Risale-i Nur ve Üstad hakkındaki bir takrizi

Ankara Üniversitesinde okunan bir konferans

Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

2. NOKTA RİSALESİ

Birinci Burhan

İkinci Burhan

Üçüncü Burhan

Dördüncü Burhan

İfade

MELÂİKE TASDİKİ, İMANIN BİR RÜKNÜ

Birinci Nükte

İkinci Nükte

Üçüncü Nükte

Dördüncü Nükte

HAŞİR

Birinci Makam

Birinci Kıyasın Hülâsası

İkinci Kıyasın Hülâsası

İkinci Makam

Üçüncü Makam

Dördüncü Makam

3. ŞUAAT (MARİFETÜ'N-NEBİ)

Birinci Şuâ

İkinci Şuâ

Üçüncü Şuâ

Dördüncü Şuâ

Beşinci Şuâ

Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi

Altıncı Şuâ

Tevhidin Tenviri

4. RUMUZ

Birinci Sual: Kur'ân'ın i'câzını icaz ile beyan et

İkinci Sual: Burhanlarda meydana gelen şüpheler imana zarar vermez mi?

Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap

Mücahid bir hayvan mersiyesi

Mühim bir nokta

5. İŞÂRÂT

Bakara Sûresinin 3. âyetinin bir îcâz-ı i'câzı

Misleyn telâkki edilen zıddeyn

Nefisperestlerin nazar-ı dikkatine

Lezzetperestlerin nazar-ı dikkatine

Evlenmeli

Zulmet-i münevvere

6. SÜNUHAT

Kur'ân'da sâlihat kelimesi

Kur'ân'ın hâkimiyet-i mutlakası

Rüyada bir hitabe

Rüyanın zeyli

Birkaç vecizeler

Bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım zeyl

7. TULUÂT

Âlem-i İslâm ulemasının ortasındaki müthiş ihtilâfların nedenleri

Nasraniyet, İslâmiyetin inkişafına bundan sonra mâni olmayacak mıdır?

Cerbeze nedir?

Zamandan şikayet Allah'ın san'atına itiraz olmaz mı?

Zulmün şedit bir nev'i

Müstehak bir ceza

Hadsî bir hakikat

8. HUTUVAT-I SİTTE

Takdim

Birinci Hatve

İkinci Hatve

Üçüncü Hatve

Dördüncü Hatve

Beşinci Hatve

Altıncı Hatve

9. HUTBE-İ ŞAMİYE

Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin Mukaddemesi

Arabî Hutbe-i Şâmiye eserinin tercümesi

Birinci Kelime

İkinci Kelime

Üçüncü Kelime

Dördüncü Kelime

Beşinci Kelime

Altıncı Kelime

Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin zeylinin kısa bir tercümesi

Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli

Yaşasın Şeriat-ı Garrâ

Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî

Hakikat

Sadâ-yı Hakikat

Reddü'l-Evham

Hutbe-i Şâmiye'nin birinci zeylinin zeylinden son parçadır

Kahraman askerlerimize

Asakire Hitap

Cemiyetlere ihtar-ı mühim

HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ

Hutbe-i Şâmiye'nin İkinci Zeylinin İkinci Kısmı

Sûre-i İhlâs'ın bir remzi

10. MÜNÂZARAT

İfade-i Meram ve Uzunca Bir Mazeret

Sualler ve cevapları

11. DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ

İfade-i Nâşir

İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi

Mukaddime

Hâtime

Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî

Hakikat

Sadâ-yı Hakikat

Yaşasın Kur'ân-ı Kerîmin Kanûn-u Esasîleri

Hürriyete Hitap

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963