scorecardresearch.com Kredi Açma Sözleşmesi ve Tüm Borçlar Hukuku Kitapları Radikal Kitap'ta!
Radikale Devam Edin
KİTAP EKLE
Kredi Açma Sözleşmesi
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Kredi Açma Sözleşmesi

Satın Al

Yazar : Dr. Mehmet Deniz Yener


Kredi açma sözleşmesi bankacılık uygulamasında yaygın şekilde kullanılmasına rağmen hukuk sistemimizde düzenlenmiş bir sözleşme değildir. Bu sebeple bankacılık uygulamasında standart sözleşmeler yoluyla düzenlenmekte ve bankalar bu tür sözleşmelerde genel işlem şartları yoluyla kendilerini koruyan hükümlere yer vermektedirler.

Kredi açma sözleşmesinin temel unsurları ve özelliklerinin banka uygulaması yoluyla ortaya çıkmasının etkisiyle, kredi açma sözleşmesinin konusunu oluşturan münferit kredi işlemleri çeşitlilik göstermiş ve zamanla çok değişik türde bankacılık işlemleri de sözleşmenin içeriğine dahil olmuştur. İlk uygulamalarda para ödüncü, aval, iskonto ve teminat mektubu gibi banka garantileri sözleşmenin kapsamına girerken, zamanla bankaların akreditif, faktoring gibi işlem ve hizmetlerinin kapsamı da kredi açma sözleşmesi dahilinde belirlenmeye başlamıştır.

Bu çalışmada, kredi açma sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, bu sözleşmelerin konusunu oluşturan münhasır kredi sözleşmeleri, tarafların hak ve borçları, kredi açma sözleşmesi kapsamında yaygın şekilde kullanılan önemli genel işlem şartlarının denetimi ve hükümleri, kredi açma sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sözleşmenin konusunu oluşturan münferit kredi sözleşmeleri üzerinde etkileri değerlendirilmiştir.

Kitap Hakkında

Yazar : Dr. Mehmet Deniz Yener

Sayfa Sayısı : 195

Yayın Evi : ONİKİ LEVHA YAYINCILIK

Tür : Borçlar Hukuku

Diğer Kitaplar

Borçlar Hukuku

Yazar: Prof. Dr. Turgut Akıntürk

Tür: Borçlar Hukuku

6098 SayılıTürk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt Takım)

Yazar: Turgut Uygur

Tür: Borçlar Hukuku

Kira Sözleşmesi

Yazar: Ercan Akyiğit

Tür: Borçlar Hukuku

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Yazar: Sabahattin Yürekli

Tür: Borçlar Hukuku

Ecrimisil ve Tahliye Davaları

Yazar: Ufuk Okan, Nurdoğan Ünal

Tür: Borçlar Hukuku

Roma Borçlar Hukuku

Yazar: Bülent Tahiroğlu

Tür: Borçlar Hukuku

Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Yazar: Belgin Erdoğmuş

Tür: Borçlar Hukuku

6183 Sayılı Kanununda Amme Alacaklarının Korunması

Yazar: Nilgün Serim

Tür: Borçlar Hukuku

6098 SayılıTürk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt Takım)

Yazar: Turgut Uygur

Tür: Borçlar Hukuku

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.