scorecardresearch.com Elbette Çiçek ve Tüm Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname Kitapları Radikal Kitap'ta!
Elbette Çiçek

Elbette Çiçek

Yazar : Arif Keskiner

Sayfa Sayısı : 352

Yayınevi : DOĞAN KİTAPÇILIK

Tür : Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

 • Arif Keskiner (Çiçek Arif), büyük bir ilgiyle okunan ve keyifletart›fl›lan an›lar›n› anlatmaya devam ediyor. Bu kez de zamanlar,mekânlar ve insanlar yan yana, iç içe, birlikte. Yine, her öyküsündekâh gülümsetiyor okuru, kâh buruk bir tat b›rak›yor damakta, bazende bir öfke ve isyan rüzgâr› sat›rlar›nda.Keskiner, üçüncü kitab› Elbette Çiçek’e Rusya’dan bafll›yor. Evlili¤ibile bafltan sonra renkli bir serüven. Sonra Selvi Boylum AlYazmal›m filminin çekim ve ödül öyküleri. 12 Eylül Darbesi’ninaçt›¤›, sar›lmas› güç yaralar. Yeni kaybetti¤imiz ünlü gazeteci HalitÇap›n’›n kendini anlatt›¤› ve Engin Cezzar taraf›ndan oynanan, "BayAlkolü Takdimimdir"in maceralar› ve Arif Keskiner’in yaflam›n›nolmazsa olmazlar›ndan dünü, bugünüyle Bodrum. Kadir ‹nan›r,Türkan fioray, Y›lmaz Güney, Ahmet Kaya, Duygu Asena, ya daErkan Mumcu, Mesut Y›lmaz, Ahmet Prifltina gibi yüzlerce ismin deyer ald›¤› yeni bir an›lar denizi Elbette Çiçek.Kitaptan“Hele, Maden filminin müzi¤i Zülfü’nün yapt›¤› ilk film müzi¤i. Zülfü yenigelmiflti ‹sveç’ten, o müzi¤i yapt›¤›nda. Tesadüf bu ya, festivalin aç›l›fl› birkonserle olacakt›. Konseri de Zülfü ve Maria Faranduri birlikte vereceklerdi.Sahneye ç›kt›klar›nda, salon alk›fltan y›k›l›yordu. Bir ayd›r turnedelermifl.Maria’n›n sesi k›s›lm›flt›. ‹lk flark›y› Zülfü’yle birlikte söylediler. Sonra Mariaözür dileyerek ayr›ld›. Sahne Zülfü’ye kalm›flt›. Zülfü iki saate yak›n bir süresahnede kald›. Bütün konuklar ve Korsikal›lar böyle bir fley görmemifllerdi.Alk›fl k›yamet. Bizler keyiften uçuyorduk.”(sayfa 121)Yazar hakk›ndaArif Keskiner 1938’de Osmaniye’de do¤du. ‹lkokulu ve ortaokuluOsmaniye’de okudu. Daha sonra ‹stanbul’a gelerek liseyi ve ‹stanbulYüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Muhabirlik, spor yazarl›¤›,yay›nc›l›k, kitapç›l›k derken, uzun zaman ‹sveç’te sürdürdü yaflam›n›.Sinemada senaristlikten yap›mc›l›¤a her konuda pay sahibi oldu. Son yirmiy›ld›r orta¤› Azmi Y›lmaz ile SSD – Çiçek Bar’› iflletiyor. Dostlar›n›n"Çiçek"i Keskiner’in an›lar›n›n ilk iki bölümü Çiçek Gibi (2002) ve Yine miÇiçek (2003) adl› kitaplarda yer ald›.
 • YORUM YAZ

  Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
  Eğer üye değilseniz üye olunuz.

  DİĞER KİTAPLAR

  H.P. Lovecraft testi

  H.P. Lovecraft testi

  İyi ki doğdun Lovecraft

  Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

  TESTE BAŞLA

  ÖDÜLLÜ SORU

  Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

  'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

  “Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

  Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

  Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


  The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963