scorecardresearch.com Açıköğretim 3. Sınıf İşletme Görüntülü DVD Seti (49 Dvd) ve Tüm 3.Sınıf Kitapları Radikal Kitap'ta!
Açıköğretim 3. Sınıf İşletme Görüntülü DVD Seti (49 Dvd)

Açıköğretim 3. Sınıf İşletme Görüntülü DVD Seti (49 Dvd)

Yayınevi : .

Tür : 3.Sınıf

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

AES (Açıköğretim Eğitim Setleri); Görüntülü Konu Anlatımlı, Seçkin Dershanelerde görev yapan Profesyonel Öğretmen Kadrosu tarafından hazırlanmış olan setlerimizle Konulara ve Sorulara Hakim olacaksınız ve Sınıfta Kalmayacaksınız.. 2010 Müfredatına göre hazırlanmış konu anlatımları, örnek soru çözümleriyle dershaneyi evinize getirdik. 49 DVD den oluşan 3. Sınıf İşletme Setimizle Sayısal ve işlem gerektiren dersleri zevkle takip ederken, Sözel ve işlem gerektirmeyen dersleri ise öğretici metotlarla işlemiş olacaksınız. DVD Setlerimiz Sınava yönelik olarak hazırlanmış ve anlamadığınız yerlerde ileri, geri alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ful HD kalitesiyle çekilmiş olan görüntülerle ve doğal ders anlatma yöntemiyle sıkılmadan ve zevkle seti tamamlamış olacaksınız. İster Televizyonda, İster DVD Playerde İster Bilgisayarınızda İzleyebilirsiniz.Sınavlarda başarılı olacaksınız…

Makiyet Muhasebesi Dersi Görüntülü DVD
»
Ünite Ünite Maliyet Muhasebesinin Anlatımı
» HD Kalitesinde Görüntü ve Ses
» Vize Final Sınavı Denemeleri ve Çözümleri
» Karma Soru Çözümleri
» Toplam 11 DVD
» Dershane Ortamında Hoca Eşliğinde Adım Adım Anlatımdan Oluşan Profesyonel Bir Şekilde Hazırlanmış Mükemmel Bir Set.
» Maliyet Muhasebesini Öğrenmek Bu Setle Artık Çok Kolay...

Anlatılan Üniteler:

»
Ünite 1- Maliyet Muhasebesine Giriş
» Ünite 2- İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri
» Ünite 3- İşçilik Maliyetleri
» Ünite 4- Genel Üretim Maliyetleri
» Ünite 5- Maliyet Dağıtımları (Birinci ve İkinci Dağıtım)
» Ünite 6- Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Birleşik Maliyet Dağıtımı
» Ünite 7- Sipariş Maliyet Sistemi
» Ara Sınav Denemeleri
» Karma Soru Çözümleri
» Ünite 8- Safha Maliyet Sisteminde Mamül Maliyetinin Hesaplanması( Tek Safhalı)
» Ünite 9- Safha Maliyet Sisteminde Mamül Maliyetinin Hesaplanması ( Çok Safhalı)
» Ünite 10- Üretim Kayıplarının Saptanması ve Muhasebeleştirilmesi
» Ünite 11- Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
» Ünite 12- Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler
» Ünite 13- Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi
» Ünite 14- Karar Seçeneklerinin Değerlendirilmesinde Maliyet Bilgilerinin Kullanılması
» Ünite 15- Merkezkaç Faaliyetlerin Kontrolü
» Final Denemeleri
» Karma Soru Çözümü

AÖF Finansal Yönetim Konu Anlatımlı DVD Seti
Açıköğretim 3. Sınıf Finansal Yönetim Görüntülü DVD Seti 9 DVD

 »  Ünite Ünite Finansal Yönetim Anlatımı
 » HD Kalitesinde Görüntü ve Ses
 » Vize Final Sınavı Denemeleri ve Çözümleri
 » Karma Soru Çözümleri
 » Toplam 9 DVD
 Dershane Ortamında Hoca Eşliğinde Adım Adım Anlatımdan Oluşan Profesyonel Bir Şekilde Hazırlanmış Mükemmel Bir Set.
 Finansal Yönetim Öğrenmek Bu Setle Artık Çok Kolay...

Finansal Yönetim DVD Seti İçerik:
» 01 - Finanasal Yönetim ve Fonksiyonları
» 02 - Paranın Zaman Değeri
» 03 - Finansal Analiz
» 04 - Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
» 05 - Finansal Planlama ve Kontrol
» 06 - Çalışma Sermayesi Yöntemi
» 07 - Nakit ve Nakit Benzerleri Yöntemi
» 08 - Alacak ve Stok Yönetimi
» 09 - Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi
» 10 - Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçesi
» 11 - Kısa Vadeli Finansman
» 12 - Orta ve Uzun Vadeli Finansman
» 13 - Semaye Maliyeti
» 14 - Sermaye Yapısı
» 15 - Kar Dağıtım Politikası
» 16 - Soru Çözümleri

AÖF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Görüntülü DVD

AES (Açıköğretim Eğitim Setleri); Görüntülü Konu Anlatımlı, Seçkin Dershanelerde görev yapan Profesyonel Öğretmen Kadrosu tarafından hazırlanmış olan setlerimizle Konulara ve Sorulara Hakim olacaksınız ve Sınıfta Kalmayacaksınız.. 2010 Müfredatına göre hazırlanmış konu anlatımları, örnek soru çözümleriyle dershaneyi evinize getirdik. 5 DVD den oluşmaktadır. DVD Setlerimiz Sınava yönelik olarak hazırlanmış ve anlamadığınız yerlerde ileri, geri alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ful HD kalitesiyle çekilmiş olan görüntülerle ve doğal ders anlatma yöntemiyle sıkılmadan ve zevkle seti tamamlamış olacaksınız. İster Televizyonda, İster DVD Playerde İster Bilgisayarınızda İzleyebilirsiniz.Sınavlarda başarılı olacaksınız…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi DVD Seti İçerik:

» İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
» İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanununu
» İş İlişkisinin Kurulması
» İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi
» İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
» İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
» İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
» Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi
» Sendika Üyeliği ve Güvencesi
» Sendika Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetlemeleri
» Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı ve Hükümü
» Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları
» Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü
» Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Kanunu
» Kısa Dönem Sosyal Sigorta Kolları
» Uzun Dönem Sosyal Sigorta Kolları

AÖF Türk Vergi Sistemi Görüntülü DVD

AES (Açıköğretim Eğitim Setleri); Görüntülü Konu Anlatımlı, Seçkin Dershanelerde görev yapan Profesyonel Öğretmen Kadrosu tarafından hazırlanmış olan setlerimizle Konulara ve Sorulara Hakim olacaksınız ve Sınıfta Kalmayacaksınız.. 2010 Müfredatına göre hazırlanmış konu anlatımları, örnek soru çözümleriyle dershaneyi evinize getirdik. 5 DVD den oluşmaktadır. DVD Setlerimiz Sınava yönelik olarak hazırlanmış ve anlamadığınız yerlerde ileri, geri alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ful HD kalitesiyle çekilmiş olan görüntülerle ve doğal ders anlatma yöntemiyle sıkılmadan ve zevkle seti tamamlamış olacaksınız. İster Televizyonda, İster DVD Playerde İster Bilgisayarınızda İzleyebilirsiniz.Sınavlarda başarılı olacaksınız…

Türk Vergi Sistemi Dersi DVD Seti İçerik:

» Gelir Vergisiyle İlgili Bilgiler ve Mükellefiyet
» Ticari Kazanç
» Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı
» Gayrimenkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı
» Ücret, Diğer Kazanç ve İratlar
» Beyan Esası ve Beyanname Türleri
» Verginin Tarh, Tahakkuk ve Tahsili
» Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri
» Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti
» Kurumlar Vergisinde Matrahın Tesbitinde Özel Durumlar
» Kurumlar Vergisinde Kazancın Belirtilmesi
» Katma Değer Vergisi
» Veraset ve İntikal Vergisi
» Motorlu Taşıtlar Vergisi

AÖF 3. Sınıf Pazarlama Yönetimi Görüntülü DVD Seti 5 DVD
AES (Açıköğretim Eğitim Setleri); Görüntülü Konu Anlatımlı, Seçkin Dershanelerde görev yapan Profesyonel Öğretmen Kadrosu tarafından hazırlanmış olan setlerimizle Konulara ve Sorulara Hakim olacaksınız ve Sınıfta Kalmayacaksınız.. 2010 Müfredatına göre hazırlanmış konu anlatımları, örnek soru çözümleriyle dershaneyi evinize getirdik. 5 DVD den oluşan görüntülü dvd Setimizle dersleri zevkle takip ederken, Sözel ve işlem gerektirmeyen dersleri ise öğretici metotlarla işlemiş olacaksınız. DVD Setlerimiz Sınava yönelik olarak hazırlanmış ve anlamadığınız yerlerde ileri, geri alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ful HD kalitesiyle çekilmiş olan görüntülerle ve doğal ders anlatma yöntemiyle sıkılmadan ve zevkle seti tamamlamış olacaksınız. İster Televizyonda, İster DVD Playerde İster Bilgisayarınızda İzleyebilirsiniz.Sınavlarda başarılı olacaksınız…

Ünite Başlıkları:

01 - Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi
02 - Pazarlama Planlaması
03 - Pazarlama Araştırması
04 - Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
05 - Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları
06 - Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi
07 - Ürün Planlama ve Geliştirme
08 - İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları
09 - Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
10 - Perakendecilik ve Toptancılık
11 - Tutundurma Kararları
12 - Kişisel Satış ve Satış Yönetimi
13 - Reklam ve Halkla İlişkiler
14 - Uluslar arası Pazarlama
15 - Pazarlamada Yeni Geşilmeler ve Uygulamalar
16-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)

AÖF 3. Sınıf Yönetim Bilgi Sistemi Görüntülü DVD Seti 5 DVD
AES (Açıköğretim Eğitim Setleri); Görüntülü Konu Anlatımlı, Seçkin Dershanelerde görev yapan Profesyonel Öğretmen Kadrosu tarafından hazırlanmış olan setlerimizle Konulara ve Sorulara Hakim olacaksınız ve Sınıfta Kalmayacaksınız.. 2010 Müfredatına göre hazırlanmış konu anlatımları, örnek soru çözümleriyle dershaneyi evinize getirdik. 5 DVD den oluşan görüntülü dvd Setimizle dersleri zevkle takip ederken, Sözel ve işlem gerektirmeyen dersleri ise öğretici metotlarla işlemiş olacaksınız. DVD Setlerimiz Sınava yönelik olarak hazırlanmış ve anlamadığınız yerlerde ileri, geri alarak tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ful HD kalitesiyle çekilmiş olan görüntülerle ve doğal ders anlatma yöntemiyle sıkılmadan ve zevkle seti tamamlamış olacaksınız. İster Televizyonda, İster DVD Playerde İster Bilgisayarınızda İzleyebilirsiniz.Sınavlarda başarılı olacaksınız…

Görüntülü Olarak Anlatılan Ünitelerin Ünite Başlıkları:
 01 - Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler
 02 - İşletme Bilgi Sistemleri
 03 - İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi Sistemi
 04 - Dijital Girişimler
 05 - Bilgi Teknolojileri ve Politikası
 06 - Bilgi Sistemi Yazılımı
 07 - Telekomünikasyon ve Ağlar
 08 - İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı
 09 - Bütünleşik İşletme Bilgi Sisteminin Kurulması
 10 - Bilgi Sistemi Projelerinin Değeri, Uygulama Süreci ve Yönetimi
 11 - Bilgi Yönetimi, Yapay Zeka ve Yönetim Kararlarının Desteklenmesi
 12 - Bilgi Sistemlerinin Güvenliği
 13 - Uluslararası Bilgi Sistemleri
 14-Sesli Soru Bankası ( Her Üniteden Sonra Soru Çözümlerinden Oluşmaktadır)

 Açıköğretim İngilizce Görüntülü DVD Seti
 Açıköğretim İngilizce
 
 » Adım Adım İngilizce Konu Anlatımı
 » HD Kalitesinde Ses ve Görüntü
 » Konu Başlıklarına Göre Örnek Soru Çözümleri
 » Konuları Tekrar Tekrar İzleme ve Uygulama İmkanı bulabileceğiniz ve Kendinizi Dershane Ortamında Hissedebileceğiniz Rahat Çalışma İmkanı Sunmaktadır.
 AÖF İngilizce Dersini Çok Rahat Anlayacaksınız...
 
 İçindekiler:
 1- Whats your name
 2- How do you do?
 3- Can you help me
 4- Left, Right, Straight
 5- Where are they
 6- Whats the time
 7- Whats this, whats that
 8- I like it very
 9- Have you got any wine
 10- What are they doing
 11- Can I have your name please
 12- What does she look like
 13- No smoking
 14- It is on the first floor
 15- Where’s he gone?
 16- Going away
 17- Buying thing
 18- Why do you like it?
 19- What Do You Need?
 20- I sometimes work late
 21- Welcome to Britain
 22- Who is that?
 23- What Would you like to do?
 24- How can we get there?
 25- Where is it?
 26- What’s the date?
 27- Whose is it?
 28- I enjoy it
 29- How many and how much?
 30- What have you done?
 
 Tamamı Görüntülü ve Güncel Olarak Hazırlanmıştır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963