scorecardresearch.com Görüntülü Dershane 2. Sınıf Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı ve Tüm 2. Sınıf Kitapları Radikal Kitap'ta!
Görüntülü Dershane 2. Sınıf Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı

Görüntülü Dershane 2. Sınıf Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı

Yazar : .

Yayınevi : GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE

Tür : 2. Sınıf

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Görüntülü Dershane 2. Sınıf Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı
- Açıköğretim 2. Sınıf Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı

AÖF 2. Sınıf Tüm Dersler Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD İçeriği:

1- AÖF İktisat Teorisi 18 DVD
2- AÖF Muhasebe Uygulamaları 17 DVD
3- AÖF Ticaret Hukuku 16 DVD
4- AÖF Kamu Maliyesi 10 DVD
5- AÖF Yönetim ve Organizasyon 14 DVD
6- AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 17 DVD
7- AÖF İstatistik 13 DVD

Setin Avantajları ve Sağladığı Fayda:
1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok
4- Görüntülü Dershane AÖF 2. Sınıf Görüntülü Eğitim Seti 105 DVD + Rehberlik Kitabı İle hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza %100 hazırlamış oluyoruz.

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.
Not: Bilgisayarda kaliteli bir şekilde izlemek için (VLC player) programını indiriniz.

Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır?
- Yüzlerce öğretmen arasında seçilmiş olan öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olup Dershanelerde ve Üniversitelerde Akademisyen olarak yıllardır görev yapmaktadırlar.
- Ders anlatımları TV stüdyosunda ve HD kalitede 2D çekimler yapılarak gerçekleştirilmiştir.
- Her ders kendi uzman öğretmeni tarafından ünitelendirilerek konu konu anlatılmış olup her konu sonunda çıkabilecek muhtemel soru çözümleri yapılarak üniteye ilave edilip daha anlaşılır bir şekilde olmasını sağlamıştır.
- Konu anlatımı ve soru çözümleri bittikten sonra her derse ait son 2 yılın çıkmış soru çözümleri öğretmenlerimiz tarafından yapılarak set içerisine ilave edilmiştir.

AÖF Kredili Sistemine Uygun mudur?
- Setlerimiz AÖF Kredili Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
- 2012 - 2013 Eğitim yılı içinde olacak değişiklikler set içerisine ilave edilecek olup güncelliğini sağlamış olacağız.

Konuları Anlayabilecek miyim? Soru Çözümlerinde Başarılı Olabilecek miyim?
- Setlerimizdeki konular adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı için anlamadığınız konuyu tekrar tekrar izleyerek anlama imkanı sağlamış olacaksınız.
- Set içerisindeki her konu için hazırlanmış olan soru çözümleri ile konuları daha anlaşılır bir şekle getirip soru çözümünüzde size destek sağlamış olacaktır.
- Çıkmış son 2 yılın soru çözümleri

Bu Setle Başarılı Olur muyum?
1- Özel ders kalitesinden daha anlaşılır ve daha detaylı bir anlatım
2- Çıkmış soru çözümleri
3- Konu soru çözümleri
5- Başarısız olmayı ortadan kaldırıyoruz.

AÖF İktisat Teorisi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» İktisat Teorisi
» Tüketici Davranışları Teorisi
» Piyasa Talebi ve Talep Esnekliği
» Üretim Kuramı
» Üretim Maliyetleri
» Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi
» Eksik Rekabet Piyasaları-1 Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel
» Eksik Rekabet Piyasaları-2 Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları
» Faktör Piyasaları
» Genel Denge ve Refah
» Makroiktisatta Temel Kavramlar
» Klasik ve Keynesci Makro Analiz
» Tüketim ve Yatırım
» Para Arzı ve Talebi
» IS-LM Modeli
» Açık Ekonomi IS-LM Modeli
» Toplam Arz ve Tolam Talep Modeli
» İşsizlik ve Enflasyon
» Ekonomik Büyüme
» İstikrar Politikalarına Çeşitli Yaklaşımlar
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri
» 800 Adet Soru Çözümü

AÖF Muhasebe Uygulamaları Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» Dönem Sonu İşlemleri
» Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
» Alacaklar
» Stoklar
» Duran Varlıklar
» Yabancı Kaynaklar
» Gelirler ve Giderler
» Öz Kaynaklar
» Mali Tabloların Düzenlenmesi
» Ticaret Şirketleri
» Kollektif Şirket Kuruluşu ve Sermaye Değişiklikleri
» Kollektif Şirket Kâr ve Zarar Dağıtımı
» Komandit Şirket
» Anonim Şirketin Kuruluşu ve Sermaye Değişikliği
» Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı
» Limited Şirketler
» Şirketler Tasfiye
» Şirketlerde Birleşme
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF İstatistik Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» Temel Kavramlar
» İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları)
» Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
» Olasılık
» Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
» Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım
» Örnekleme
» İstatistiksel Tahminleme
» Hipotez Testleri
» Ki-Kare Testi
» Basit Doğrusal Regresyon
» Korelasyon
» İndeksler
» Zaman Serisi Çözümlemesi
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Ticaret Hukuku Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
» Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
» Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar
» Ticaret Sicili
» Haksız Rekabet
» Ticari Defterler
» Tüccar Yardımcıları
» Cari Hesap
» Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık
» Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler
» Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasındaki Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi
» Adi Kornandit Ortaklık
» Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu
» Anonim Ortaklığın Organları(Genel Kurul)
» Anonim Ortaklığın Organları(Yönetim ve Denetleme Kurulu)
» Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları
» Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
» Limited Ortaklık
» Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe
» Bono ve Çek
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Kamu Maliyesi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» Kamu Kesiminin Kapsamı ve Türkiyede Kamu Kesimi
» Kamu Maliyesinin Görevleri
» Kamusal Mallar ve Dışsallıklar
» Siyasi Karar Alma Mekanizmaları
» Kamu Harcamaları ve Sınıflandırılması
» Kamu Harcamalarının Artışı
» Kamu Harcamalarında Etkinlik (Fayda-Maliyet Analizi)
» Bütçe Sistemleri ve Türkiyede Çok Yıllı Bütçe Süreci
» Kamu Gelirleri
» Vergi Teorisine Giriş
» Vergileme Tekniği
» Vergi Analizi
» Vergi Türleri
» Bütçe Açığı ve Devlet Borçları
» Yerel Yöntemler
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Yönetim ve Organizasyon Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» Yönetim Kavramı
» Klasik Yönetim Yaklaşımı
» Davranışsal Yönetim Yaklaşımı
» Sistem Yaklaşımı
» Durumsallık Yaklaşımı
» Planlama
» Örgütleme
» Kadrolama
» Yetki, Güç ve Liderlik
» Denetim
» Yetki İlişkileri ve Organizasyon Yapıları
» Örgüt Kültürü
» Toplam Kalite Yönetimi
» Yeniden Yapılanma
» Örnek Edinme
» Ekip Yönetimi
» Kurumsal Yönetim
» Kriz Yönetimi
» Konu Soruları Çözümü
» Çıkmış Soru Çözümleri

AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
» İnkılap (Devrim) Kavramı
» Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler
» Osmanlı Devletinin Sona Erme Sürecine Girmesi - Birinci Dünya Savaşı
» Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler
» Mustafa Kemal Paşanın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu
» Kongreler Yolu ile Örgütlenme ve Kuvayı Milliye
» Misak-ı Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine
» Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları
» Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı
» Kurtuluş Savaşı
» Kurtuluş Savaşı Savaşının Bitişi
» Cumhuriyetin İlanı - Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
» Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi
» Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti (1923 - 1995)
» Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti (1923 - 1995)
» İnkılapların Temel Özellikleri ve Türk İnkılabı
» Türk İnkılabını Etkileyen Akımlar
» Demokratik Hukuk Devleti (Türk İnkılabının Hedefi)
» Türk Hukuk Sisteminin Kurulması
» Türk Eğitim Sisteminin Kurulması
» Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması
» Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük ve Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler
» Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği
» Atatürk İlkeleri (1) / Cumhuriyetçilik
» Atatürk İlkeleri (2) / Milliyetçilik (Ulusçuluk)
» Atatürk İlkeleri (3) - (4) / Halkçılık ve Devletçilik
» Atatürk İlkeleri (5) / Laiklik
» Atatürk İlkeleri (6) / İnkılapçılık (Devrimcilik)
» Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları
» Genel Değerlendirme
» Çıkmış Soru Çözümleri

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963