scorecardresearch.com Açıköğretim Büro Yönetimi ve Sekreterlik Görüntülü Eğitim Seti 113 DVD + Soru Bankası Kitabı ve Tüm 1. Sınıf Kitapları Radikal Kitap'ta!
Açıköğretim Büro Yönetimi ve Sekreterlik Görüntülü Eğitim Seti 113 DVD + Soru Bankası Kitabı

Açıköğretim Büro Yönetimi ve Sekreterlik Görüntülü Eğitim Seti 113 DVD + Soru Bankası Kitabı

Yazar : Komisyon

Yayınevi : GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE

Tür : 1. Sınıf

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


AÖF Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Görüntülü Eğitim Seti

Açıköğretim Büro Yönetimi ve Sekreterlik Görüntülü Eğitim Seti 113 DVD + Soru Bankası Kitabı

- Açıköğretim 1. Sınıf İktisada Giriş Dersi 9 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Uygarlık Tarihi 14 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Hukuka Giriş 17 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Temel Bilgi Teknolojileri 9 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel İşletme 21 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 11 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf İktisada Giriş 19 DVD
- Açıköğretim 1. Sınıf İngilizce 13 DVD
- Görüntülü Dershane Soru Bankası Hapı 535 Sayfa toplam 4000 Sorudan oluşan Kitap
Toplam 113 DVD

Görüntülü Dershane Açıköğretim İletişim Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf İletişim Bilgisi 9 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 9 DVD

Setin Avantajları ve Sağladığı Fayda:
1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok
4- Görüntülü Dershane AÖF İletişim Bilgisi Seti 9 DVD İle hepsini ortadan kaldırıyoruz ve sizi sınavlarınıza %100 hazırlamış oluyoruz.

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.
Not: Bilgisayarda kaliteli bir şekilde izlemek için (VLC player) programını indiriniz.

Ders Hocaları ve Ders Anlatımları Nasıldır?
- Yüzlerce öğretmen arasında seçilmiş olan öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olup Dershanelerde ve Üniversitelerde Akademisyen olarak yıllardır görev yapmaktadırlar.
- Ders anlatımları TV stüdyosunda ve HD kalitede 2D çekimler yapılarak gerçekleştirilmiştir.
- Her ders kendi uzman öğretmeni tarafından ünitelendirilerek konu konu anlatılmış olup her konu sonunda çıkabilecek muhtemel soru çözümleri yapılarak üniteye ilave edilip daha anlaşılır bir şekilde olmasını sağlamıştır.
- Konu anlatımı ve soru çözümleri bittikten sonra her derse ait son 2 yılın çıkmış soru çözümleri öğretmenlerimiz tarafından yapılarak set içerisine ilave edilmiştir.

AÖF Kredili Sistemine Uygun mudur?
- Setlerimiz AÖF Kredili Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
- 2012 - 2013 Eğitim yılı içinde olacak değişiklikler set içerisine ilave edilecek olup güncelliğini sağlamış olacağız.

Konuları Anlayabilecek miyim? Soru Çözümlerinde Başarılı Olabilecek miyim?
- Setlerimizdeki konular adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı için anlamadığınız konuyu tekrar tekrar izleyerek anlama imkanı sağlamış olacaksınız.
- Set içerisindeki her konu için hazırlanmış olan soru çözümleri ile konuları daha anlaşılır bir şekle getirip soru çözümünüzde size destek sağlamış olacaktır.
- Çıkmış son 2 yılın soru çözümleri

Bu Setle Başarılı Olur muyum?
1- Özel ders kalitesinden daha anlaşılır ve daha detaylı bir anlatım
2- Çıkmış soru çözümleri
3- Konu soru çözümleri
5- Başarısız olmayı ortadan kaldırıyoruz.

İletişim Bilgisi Görüntülü DVD Seti İçerik:
› İletişim Kavramı ve Tanımı
› Kültür ve İletişim
› Konuşma ve Dinleme
› Sözsüz İletişim
› Grup ve İletişim
› Örgüt İçi İletişim
› Çatışma ve İletişim
› İkna Edici İletişim
› Kitle İletişim
› İletişim Kuramları
› Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya

Görüntülü Dershane Açıköğretim İktisada Giriş Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf İktisada Giriş 19 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 19 DVD

İktisada Giriş Dersi İçerik:
› İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları
› Kıtlık Tercih ve Fayda
› Arz ve Talep
› Esneklik
› Arz-Talep Uygulamaları
› Üretim ve Maliyetler
› Tam Rekabet Piyasası
› Eksik Rekabet Piyasası
› Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri
› Kurumsal Mallar ve Dışsallıklar
› Mikro İktisattan Makro İktisata Geçiş
› Milli Gelir Muhasebesi
› Milli Hasılanın Belirlenmesi
› Makro Ekonomik Denge
› Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
› Para ve Bankacılık
› Para Teorisi ve Politikası
› Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Enflasyon
› Uluslararası Ticaret ve Finansman
› Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Görüntülü Dershane Açıköğretim Davranış Bilimlerine Giriş Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş 11 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 11 DVD

Davranış Bilimlerine Giriş Dersi İçerik:
› Sosyolojiye Giriş ve Yöntem
› Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar
› Toplum ve Toplumsal Yapı
› Kültür
› Toplumsallaşma
› Toplumsal Gruplar
› Aile Kurumu
› Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme
› Psikoloji Bilimine Giriş
› Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi
› Güdüler ve Duygular
› Duyum ve Algı
› Öğrenme
› Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları
› Davranış Üzerine Sosyal Etkiler
› Tutumlar

Görüntülü Dershane Açıköğretim Uygarlık Tarihi Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf Uygarlık Tarihi 14 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 14 DVD

Uygarlık Tarihi Giriş Dersi İçerik:
› Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar
› Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı
› Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı
› Eski Anadolu Uygarlıkları
› Orta Asya ve İran Tarihi Uygarlıkları
› Eski Yunan Tarihi ve Uygarlığı
› Roma Tarihi ve Uygarlığı
› Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Uygarlığı
› Doğu Roma (Bizans) Tarihi ve Uygarlığı
› İslam Tarihi ve Uygarlığı
› Yeniçağda Avrupa ve Osmanlı
› Aydınlanma Çağı
› Demokrasi Devrimleri ve Sanayi Devrimi
› 20. Yüzıldan 21. Yüzyıla: Savaşlar, Barış ve Küreselleşme Dönemi

Görüntülü Dershane Açıköğretim Genel İşletme Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf Genel İşletme 21 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 21 DVD

Genel İşletme Dersi İçerik:
› İşletme Kavramı
› İşletmelerin Özellikleri
› İşletmelin Kuruluşu
› İşletmelerin Büyümesi
› İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk( Etik-Törel Kurallar )
› Yönetim Kavramı
› Yönetim İşlevleri
› İnsan Kaynakları Yönetimi
› İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri
› Pazarlama İlkeleri
› Ürün Fiyatlama
› Pazarlama Kanalları ve Tutundurma
› Üretim Sistemleri ve Yönetimi
› Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi
› İşletme Bilgi Sistemi
› Muhasebe
› Finansal Yönetim
› Finansal Sistem ve Kurumlar
› Çokuluslu İşletmeler

Görüntülü Dershane Açıköğretim Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş 9 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 9 DVD

Temel Bilgi Teknolojileri Dersi İçerik:
› Bilgi Teknolojileri
› Bilgisayar Organizasyonu
› Bilgisayar Yazılımı
› İşletim Sistemi
› Büro Yazılımında Ortak Öğeler
› Kelime İşlemciler
› İşlem Tabloları
› Sunum Programları
› Resim ve Çizim Programları
› Veri Tabanları
› Bilgisayar Ağları
› İnternetin Altyapısı
› İnternetin Kullanımı
› Bilgisayarla Problem Çözme Yolları

Görüntülü Dershane Açıköğretim Hukuka Giriş Görüntülü Eğitim Seti
- Açıköğretim 1. Sınıf Hukuka Giriş 17 DVD + Rehberlik Kitabı
Toplam 17 DVD

Hukuka Giriş Dersi İçerik:
› Hukuk Kavramı
› Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi
› Kamu Hukukunun Dalları
› Özel Hukukun Dalları
› Hukukun Kaynakları
› Hakkın Tanımı ve Türleri
› Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
› Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti
› Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
› Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları
› Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk
› Temsil
› Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
› Sözleşme Türleri I Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi
› Sözleşme Türleri II Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi Franchise Sözleşmesi, Factoring Sözleşmesi
› Yargı

Açıköğretim 3. Sınıf İngilizce Eğitim Seti 13 DVD + Rehberlik Kitabı
- Görüntülü Dershane Açıköğretim 3. Sınıf İngilizce Eğitim Seti 13 DVD + Rehberlik Kitabı

AÖF İngilizce Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
»Whats your name?
»How do you do?
»Can you help me?
»Left, Right, Straight Ahead
»Where are they?
»Whats the time?
»Whats this, whats that?
»I like it very much
»Have you got any wine?
»What are they doing?
»Can I have your name please?
»What does she look like?
»No smoking
»It is on the first floor
»Where’s he gone?
»Going away
»Buying thing
»Why do you like it?
»What Do You Need?
»I sometimes work late
»Welcome to Britain
»Who is that?
»What Would you like to do?
»How can we get there?
»Where is it?
»What’s the date?
»Whose is it?
»I enjoy it
»How many and how much?
»What have you done?
»Konu Soru Çözümleri
»Çıkmış Soru Çözümleri

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963